Program javnih investicija FBiH do 2023: Vrijednost svih projekata 15,36 mlrd KM

Najviše ulaganja u 2021. godini planirano je u projekte iz sektora transporta (733,34 miliona KM) i Proizvodnja i snabdijevanje energijom (458,96 miliona KM)

0
369
Direktna strana ulaganja u BiH iznosila su 1,2 milijarde KM u 2022. godini

Vlada FBiH danas je donijela Program javnih investicija (PJI) Federacije BiH za period od 2021. do 2023. godine. Program sadrži podatke o ukupno 122 projekta, od kojih 62 u provedbi, 53 kandidirana i sedam odobrenih.
Ukupna vrijednost svih projekata je 15.365,59 miliona KM, od čega se 7.383,12 miliona KM odnosi na kandidirane projekte, 6.608,50 miliona KM na projekte čija je provedba u toku i 1.373,97 miliona KM na odobrene projekte.
Od 6.608,50 miliona KM, kolika je ukupna vrijednost projekata u implementaciji, u periodu 2021-2023. godina planirana su ulaganja u ukupnom iznosu od 2.882,04 miliona KM, od čega u 2021. godini 1.321,57 miliona KM. U 2022. je planirano ulaganje od 734,48 miliona KM i u 2023. godini 825,99 miliona KM.
Od ukupno planiranih 1.321,57 miliona KM u 2021. godini, najviše sredstava je planirano iz ino kredita 861,33 miliona KM.
Planirano domaće finansiranje u periodu 2021-2023. iznosi 700 miliona KM, od čega u 2021. godini 367,83 miliona KM, i to iz budžetskih sredstava 108,12 miliona KM i 259,71 miliona KM vlastitim finansiranjem javnih kompanija.
Najviše ulaganja u 2021. godini planirano je u projekte iz sektora transporta (733,34 miliona KM) i Proizvodnja i snabdijevanje energijom (458,96 miliona KM).
Uz ovaj, danas se Vlada FBiH upoznala i s programima javnih investicija Zeničko-dobojskog, Unsko-sanskog i Sarajevskog kantona.