Programom javnih investicija u FBiH do 2022. obuhvaćeno 118 projekata

0
622
Vlada Federacije BiH održala je sjednicu u Mostaru (Foto: Arhiv)

Federalna vlada je na današnjoj sjednici u Mostaru utvrdila Prijedlog programa javnih investicija u Federaciji BiH 2020.-2022. godina, kojim je obuhvaćeno 118 projekata ukupne vrijednosti 16.674,64 miliona KM.
Od toga se 12.532,12 miliona KM odnosi na 70 kandidiranih projekata, 4.007,51 milion KM na 47 projekata čija je provedba u toku i 35 miliona KM na jedan odobreni projekt (Energetska efikasnost u BiH – dodatno finansiranje).
Donesena je Odluka o utvrđivanju kriterija raspodjele sredstava utvrđenih Budžetom FBiH za 2019. godinu Federalnom ministarstvu finansija u iznosu od 10 miliona KM, na ime finansijske pomoći kantonima, gradovima i općinama. Unsko-sanskom kantonu raspoređeno je 4 miliona KM, drugim kantonima ukupno 4,8 miliona KM, a općinama i gradovima ukupno 1,2 miliona KM.
S ciljem omogućavanja izgradnje autoceste na Koridoru 5c, poddionica Tunel Kvanj-Buna, Federalna vlada je donijela Odluku o izuzimanju šumskog i poljoprivrednog zemljišta kojom se njegova namjena mijenja u građevinsko. Data je i saglasnost za korištenje dvije nekretnine označene kao javno dobro u katastarskim općinama Gubavica i Hodbina. Saglasnost je data JP Autoceste FBiH za ulazak u posjed i izvođenje zahvata na ovim nekretninama za izgradnju autoceste na trasi Koridora 5c, dionica Mostar Jug-Buna, poddionica Tunel Kvanj-Buna.
Vlada FBiH je dala punu podršku Gradu Mostaru povodom kandidature za Europsku prijestolnicu kulture 2024. godine, te zaključila da preuzima dijelom obavezu finansiranja infrastrukturnih i programskih sadržaja potrebnih za ovu kandidaturu.

Sredstva za liječenje oboljelih od Parkinsonove bolesti

Vlada FBiH danas je odobrila izdvajanje 260.000 KM iz tekuće rezerve Federalnom ministarstvu zdravstva s ciljem nabavke opreme za realizaciju Projekta NeurNet. Riječ je o projektu poboljšanja kvaliteta zdravstvenih usluga za pacijente sa uznapredovalom fazom Parkinsonove bolesti, a koji je finansiran IPA grant sredstvima.
Nakon nabavke opreme, utrošena sredstva će biti refundirana Federalnom ministarstvu zdravstva na namjenski podračun otvoren u okviru JRT, te biti vraćena u Budžet FBiH.