Proizvodnja struje u FBiH u januaru smanjena za 22,6 posto

U ukupnoj bruto proizvodnji električne energije hidroelektrane su učestvovale sa 41,6%, termoelektrane sa 54,5%, a vjetroelektrane sa 3,9%

0
534
U ukupnoj proizvodnji električne energije udio HE je 27,6%, TE 68,8%, a VE 3,6%

Bruto proizvodnja električne energije u Federaciji BiH u januaru 2022. godine iznosila je 899 GWh (ukupna neto proizvodnja iznosila 836 GWh), a u istom mjesecu 2021. godine iznosila je 1.161 GWh (neto proizvodnja 1.095 GWh), što je na godišnjem nivou smanjenje za 22,6 posto.
U ukupnoj bruto proizvodnji električne energije hidroelektrane su učestvovale sa 41,6% (374 GWh), termoelektrane sa 54,5% (490 GWh), a vjetroelektrane sa 3,9% (35 GWh).
Proizvodnja mrkog uglja u FBiH u januaru 2022. godine iznosila je 326.427 tona, dok je u istom mjesecu 2021. godine iznosila 314.621 tona, što je godišnji rast za 3,8 posto.
Proizvodnja lignita u FBiH u januaru 2022. godine iznosila je 80.993 tona, a u istom mjesecu lani 109.578 tona, što je na godišnjem nivou pad za 26,1 posto.
Proizvodnja koksa u januaru 2022. iznosila je 78.302 tona, a u istom mjesecu 2021. godine iznosila je 80.985 tona, što je smanjenje za 3,3 posto.
Od ukupnog uvoza naftnih proizvoda najviše je uvezeno dizel goriva 72.547 tona, zatim bezolovnog motornog benzina 11.406, lož ulja ekstra lako i lož ulja 5.452 tone, saopćeno je iz Zavoda za statistiku FBiH.