Promet trgovine na malo u BiH u aprilu pao za 24,4%

0
879
U augustu 2023. zabilježen rast nivoa cijena cijena hrane i bezalkoholnih pića za 0,6%

Ukupan promet trgovine na malo u BiH u aprilu 2020. godine, posmatran u tekućim cijenama, zabilježio je pad od 24,4% u odnosu na mart 2020. godine.
Pad prometa zabilježen je u trgovini prehrambenim proizvodima (hranom, pićem i duhanskim proizvodima) u iznosu od 23,0% dok je u trgovini neprehrambenim proizvodima zabilježen pad prometa od 21,2%.
Posmatrano u stalnim cijenama, ukupan desezonirani promet trgovine na malo u BiH u aprilu 2020. zabilježio je pad od 24,5% u odnosu na mart 2020. godine. Pad prometa zabilježen je u trgovini prehrambenim proizvodima od 23,6%, dok je u trgovini neprehrambenim proizvodima zabilježen pad prometa u iznosu od 24,8%.
Ukupni indeks prometa trgovine na malo u BiH u aprilu 2020. godine ostvario je nominalni pad od 9,7% dok je realni pad iznosio 11,9% u odnosu na baznu (2015) godinu.
Na godišnjem nivou, ukupan promet trgovine na malo u BiH, posmatran u tekućim cijenama, u aprilu 2020. zabilježio je pad od 33,5% u odnosu na isti mjesec prethodne godine. Promet prehrambenim proizvodima pao je za 20,5%, dok je promet neprehrambenim proizvodima pao za 32,8% u odnosu na april 2019.
Posmatrano u stalnim cijenama, ukupan promet trgovine na malo zabilježio je pad od 34,5% u odnosu na april 2019. godine. Promet prehrambenim proizvodima zabilježio je pad od 21,4%, a promet neprehrambenim proizvodima za 38,1% u odnosu na isti mjesec prošle godine.
Prema podacima Agencije za statistiku BiH, u odnosu na baznu (2015) godinu, realni indeks prometa prehrambenim proizvodima u aprilu 2020. godine ostvario je rast od 8,7% dok je promet neprehrambenim proizvodima zabilježio pad od 14,9%.