Promocija Bijele knjige bankarskog sektora BiH 3. decembra

0
1008
Okončana izrada Bijele knjige bankarskog sektora BiH

Udruženje banaka BiH (UBBiH) okončalo je izradu prvog izdanja ‘Bijele knjige’ koja na studiozan način obrađuje najaktuelnije otvorene teme poslovnog bankarstva u Bosni i Hercegovini.
Prema riječima predstavnika izdavača, Bijela knjiga nastala je kao plod intenzivne i vrlo široke saradnje svih zainteresiranih segmenata bankarskog sektora, od teoretičara, univerzitetskih profesora, preko istaknutih bankara i radnika u bankarstvu do sektora privrede i građana kao glavnih korisnika bankarskih usluga.
Ovaj jedinstveni i sadržajem bogati dokument plod je višedecenijskog iskustva i suočavanja sa brojnim otvorenim pitanjima koja traže kvalitetne odgovore. Stoga je već najavljen kao istinska praktična pomoć bankarskom sektoru i doprinos njegovom uspješnijem praćenju razvojnih trendova.
Kroz jasno markiranje aktuelnih pitanja vezanih za poslovanje banaka, prvenstveni zadatak Bijele knjige je dati relevantne informacije o bankarstvu u BiH i potaknuti pozitivna profesionalnarazmišljanja o unapređenju bankarskog poslovanja u našoj zemlji.
Promocija Bijele knjige Udruženja banaka BiH bit će održana 3. decembra ove godine u Sarajevu a najavljeno je da će skup uvodnim izlaganjima otvoriti guverner Centralne banke BiH Senad Softić i rezidentni predstavnik Međunarodnog monetarnog fonda (MMF) u BiH, Andrew Jewel.
Prema najavljenom programu promocije, predstavnici UBBiH predstavit će aktuelni trenutak bankarskog sektora u BiH, te pojasniti smisao Bijele knjige, a pažnju će svakako privući i panel diskusija u kojoj će učestvovati brojni eminentni stručnjaci i predstavnici iz privrede, novinarstva, bankarstva i obrazovanja.