Promocija ideje o osnivanju neformalnog regionalnog centra za projekte

0
818
Konferencija o regionalnom tržištu, statistici i inovacijama biće održana 8. i 9. oktobra u Sarajevu

Regionalni forum za tržište, investicije i statistiku – TIS organizuje Međunarodnu konferenciju ‘Konkurentnost regionalnog tržišta, značaj statistike i inovacija’ koja će biti održana 8. i 9. oktobra 2018. godine u Hotelu Holiday u Sarajevu.
Kako su organizatori ranije najavili, ovo je jedna od najznačajnijih konferencija u regiji koja podržava i afirmiše saradnju vladinih institucija, akademske zajednice, međunarodnih organizacija, poslovnog sektora i nevladinih organizacija u cilju planiranja i saradnje u realizaciji regionalnih projekata u oblastima razvoja tržišta kapitala, rada, roba i usluga…
Regionalni forum za tržište, investicije i statistiku kao neformalna regionalna mreža vladinih institucija, privrednih i nevladinih organizacija promovisan je u aprilu 2017. sa ciljem razvoja i promocije zajedničkog tržišta, regionalnih investicija i statistike. Rezultat uspješne saradnje svih partnera jeste Međunarodna konferencija o regionalnom tržištu, razvoju statistike i mogućnostima investiranja koja je organizovana u novembru prošle godine. Konferencija koja će biti održana 8. i 9. oktobra predstavlja nastavak uspješne saradnje organizatora i partnera. Ukoliko povučemo paralelu, vidjet ćemo da je prošle godine konferenciju organizovalo 28 partnera, a imali smo i 18 medijskih partnera, dok ove godine možemo se pohvaliti brojkama od 30 partnera koji su uključeni u organizaciju ovog događaja, te 24 medijska partnera sa kojima imamo i više nego korektnu saradnju, saopćili su organizatori.
Učešće na Konferenciji potvrdili su ministar civilnih poslova BiH Adil Osmanović, direktor Agencije za statistiku BiH Velimir Jukić, predsjednik Upravnog odbora Saveza za podršku ekonomskog i socijalnog razvoja (Horizont 2024) Senad Tafro, potpredsjednik Vanjskotrgovinske komore BiH Ahmet Egrlić, direktor Republičkog zavoda za statistiku Republike Srbije Miladin Kovačević, sekretar Agencije za unapređenje stranih investicija u BiH (FIPA) Maida Bećirović, izvršni direktor Vijeća stranih investitora Sanja Miovčić, direktor Federalnog zavoda za statistiku Emir Kremić, profesor na Ekonomskom fakultetu u Sarajevu Eldin Mehić, rukovodilac Odjela trgovine i nadzora Sarajevske berze Ahmed Hodžić, šef Odsjeka za HRM, reformu javne uprave i EU integracije iz Agencije za državnu službu BiH Bojan Golić, saradnik za istraživanja iz Istraživačkog centra Slovenske akademije nauke i umjetnosti ZRC SAZ Sanja Cukut Krilić, načelnica sektora za odnose sa korisnicima iz Državnog zavoda za statistiku Republike Hrvatske Maja Pekeč, šef Odsjeka u Centralnoj banci BiH Ervin Zolić i drugi.
Jedan od ciljeva partnera jeste i kreiranje platforme putem koje će relevantne institucije, Evropska unija, države regije i investitori razgovarati sa vlastima, građanima, poslovnim subjektima i nevladinim organizacijama u korist i za dobrobit svih građana, poslovnih subjekata i investitora.
“Na ovoj konferenciji želimo promovisati ideju o osnivanju neformalnog regionalnog centra za istraživanje i razvoj, odnosno istraživačkog neformalnog centra za projekte koji bi okupljao partnere iz cijele regije i šire s ciljem razvoja i unapređenja tržišta, te implementacije razvojnih projekata finansiranih sredstvima Europske unije i drugih međunarodnih i nacionalnih izvora, a sve radi ostvarivanja prepoznatljivih i održivih razvojnih učinaka u regiji“, kažu organizatori.
Sve informacije vezane za prijavu za učešće na Međunarodnoj konferenciji ‘Konkurentnost regionalnog tržišta, značaj statistike i inovacija’mogu se pronaći na www.forumtis.net, putem e-maila: info@forumtis.net, telefona + 387 33 217 391 ili mobitela: + 387 61 011 198.

OSTAVITE KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here