Promocija jagodičastog voća na tržištu BiH

0
892
Sredstva su namijenjena za finansiranje Projekta razvoja ruralnih preduzeća i poljoprivrede

U cilju iznalaženja rješenja za probleme sa plasmanom maline, Savez proizvođača jagodičastog voća u BiH uz podršku USAID/Sweden FARMA II projekta planira ovog ljeta realizovati intenzivnu kampanju za distribuciju i promociju jagodičastog voća na domaćem tržištu. Poziv za učešće u kampanji je upućen svim zainteresovanim organizacijama iz ovog sektora.
Prema sprovedenim istraživanjima potrošnja maline po glavi stanovnika iznosi manje od 1 kg godišnje, dok je potrošnja uvoznog voća preko 50 kg. Kao jedan od problema identifikovano je i stanje u distribuciji, jer je u junu prošle godine prema istraživanju USAID/Sweden FARMA II projekta malina bila dostupna svega u 4 od 10 maloprodajnih objekata.
Kampanja će staviti fokus na brojne nutritivne koristi koje konzumacija jagodičastog voća ima na zdravlje potrošača, kao i na inovativne načine za konzumaciju ovih dragocjenih proizvoda. Istovremeno, očekuje se da će kroz povećanu distribuciju manjih pakovanja na domaćem tržištu sami proizvođači doći do boljeg prihoda po kilogramu proizvoda.
“Berba maline već polako kreće, a male količine koje se trenutno mogu naći na tržištu prodaju se po cijenama i do 10 KM po kilogramu. Realno je da će ta cijena uskoro značajno pasti, ali vjerujemo da će i u jeku sezone proizvođači moći dobiti više novca po kilogramu nego što je to trenutno slučaj na izvoznim tržištima”, izjavio je Armin Kurbegović, menadžer Saveza.
Od proizvodnje malina u BiH živi 20.000 porodica, a prošle godine ostvaren je izvoz jagodičastog voća u vrijednosti od 80 miliona KM (od čega je izvoz malina 72,6 miliona KM).
Učešće u kampanji je besplatno, a svim organizacijama će biti ponuđeni i određeni paketi kroz koje će po povoljnim cijenama moći doći do korpica za pakovanje i promotivnih materijala, te će imati više prostora za učešće u promotivnim događajima.