Premovisan Jedinstveni registar računa firmi u FBiH: Pomoć u borbi protiv korupcije i porezne utaje

0
2007
Direktor misije USAID-a Peter Duffy i direktor FIA-e Esad Mahmutović istakli značaj uspostave Registra

U organizaciji USAID-ovog Projekta reforme fiskalnog sektora i Finansijsko-informatičke agencije (FIA) FBiH danas su u Sarajevu promovisani rezultati uspostave Jedinstvenog registra računa poslovnih subjekata u Federaciji FBiH.
Prisutnima se obratio direktor misije USAID-a Peter Duffy, ministrica finansija FBiH Jelka Milićević i direktor Finansijsko-informatičke agencije (FIA) Esad Mahmutović. Među prisutnima su bili i premijer Vlade FBiH Fadil Novalić, te predstavnici Visokog sudskog vijeća.
Jedinstveni registar računa poslovnih subjekata Federacije BiH počeo je sa radom u junu 2017. godine. Ovaj registar sadrži svevrste bankovnih račune poslovnih subjekata koji su registrovani i koji posluju u FBiH. Sve ovlaštene institucije, uključujući banke, Poreznu upravu FBiH, sudove i Uprave za indirektno oporezivanje imaju elektronski pristup svim računima poslovnih subjekata u realnom vremenu.
Ovaj sistem je smješten u Finansijsko-informatičkoj agenciji (FIA). USAID je kroz Projekat reforme fiskalnog sektora (FAR) u saradnji sa FIA razvio i implementirao softversko rješenje za Jedinstveni registar računa, te donirao i potrebni hardver na kome je smješten registar podataka.
Ovaj registar je ključni zahtjev Zakona o unutarnjem platnom prometu FBiH iz 2015. godine, koji nalaže da sve banke koje posluju u FBiH moraju dostaviti podatke o svim bankovnim računima Finansijsko-informatičkoj agenciji, što predstavlja značajan iskorak ka unaprjeđenju naplate javnih prihoda.
Uspostava i korištenje Jedinstvenog registra će pomoći i u borbi protiv porezne utaje, te predstavlja jasan i značajan korak u borbi protiv korupcije. Ovo će, također, uspostaviti pravičnije poslovno okruženje za one poslovne subjekte koji redovno plaćaju poreze i izvršavaju svoje obaveze po osnovu javnih prihoda.
Na dan puštanja u rad, registar je sadržavao podatke svih postojećih bankovnih računa u FBiH – ukupno više od 201.000 računa za više od 103.000 poslovnih subjekata u 19 banaka koje trenutno posluju u FBiH. U tom trenutku 1.936 poslovnih subjekata je imalo dva ili više glavnih bankovnih računa, a 24.600 poslovna subjekta nisu odredili svoje glavne bankovne račun. Danas, nijedan poslovni subjekt ne posjeduje dva ili više bankovnih računa, a oko 500 poslovnih subjekata još uvijek nisu odredili svoje glavne bankovne račune.