Promocija mogućnosti za istraživanje i eksploataciju nafte i plina u FBiH

0
749
Promocije projekta, poput današnje u Sarajevu, planirane su i u Londonu, Ankari i Budvi

Promocija potencijala blokova za koje se raspisuje koncesija za istraživanje i eksploataciju nafte i plina u Federaciji BiH održana je danas u Sarajevu u Privrednoj komori Federacije BiH.
Promocija je održana u organizaciji Federanog ministarstva energije, rudarstva i industrije, Federalnog zavoda za geologiju i konsultantske kompanije IHS Markit iz Londona, kako bi se šira javnost upoznala sa ovim projektom.
Resorni federalni ministar Nermin Džindić je nakon prezentacije novinarima kazao da će predmet javnog nadmetanja biti četiri bloka za istraživanje kao potencijalna nalazišta nafte i plina: područje Dinarida odnosno teritorije Zapadnohercegovačkog i Hercegovačko-neretvanskog kantona, Tuzlanski bazen odnosno područje Tuzlanskog kantona sjevereno od rijeke Spreče, te blokovi Posavina 1 i Posavina 2 na području Odžaka i Orašja.
Promocije projekta, poput današnje u Sarajevu, planirane su i u Londonu, Ankari i Budvi. Londonska će biti iduće sedmice, a nakon toga će biti raspisan javni natječaj čiji završetak se očekuje do polovine februara 2020. godine, te izbor strateškog partnera, kompanije iz naftnog biznisa.
Eventualni pronalazak nafte imao bi višestruki razvojni značaj i za druge privredne grane, otvaranje novih radnih mjesta, infrastrukturne i druge projekte.
Ministar Džindić je rekao da je Vlada FBiH još 2015. godine insistirala na korekciji entitetskog Zakona o istraživanju nafte i plina, te ugradila odredbe za izbor međunarodne akreditirane kompanije i raspisivanje javnog oglasa.
Taj zakon, podsjetio je Džindić, propisuje i raspodjelu prihoda od eventualnog izdavanja koncesije na način da 23 posto pripada budžetu FBiH, 18 posto općini na čijoj je tritoriji koncesija, 19 posto područnom kantonu, 15 posto za budžete svih ostalih kantona, 23 posto za sve ostale općine, te dva posto Fondu za istraživanje nafte i plina u FBiH.
Direktor Federalnog zavoda za geologiju Hazim Hrvatović kazao je da je riječ o projektu koji će biti izuzetno transparentan. Četiri bloka markirana su na osnovu svih ranijih podataka i analiza čiji se detalji čuvaju u Zavodu za geologiju i bit će dostupni naftnim kompanijama kad bude raspisan javni oglas za dodjelu koncesije.
Ako kompanije uspiju naći ekonomski interesantna nalazišta, uslijedit će postupak dodjele koncesija. Hrvatović je dodao da dosadašnji zaključci pokazuju da su opravdana daljnja istraživanja.
Nakon objave javnog oglasa, uslijedit će rok od šest mjeseci za prijavu naftnih kompanija. Posebna komisija Vlade FBiH će procijeniti pristigle ponude. Pregovori s naftnim kompanijama bit će također odgovarajuće komisijski praćeni sve do prijedloga ugovora.
Rok za istraživanje nafte i plina je šest godina, mada može biti i kraći u slučaju zadovoljavajućih rezultata. Koncesija za eksploataciju se izdaje na 25 godina s mogućnošću produženja na 12,5 godina pod određenim uvjetima.
Na pitanje o multinacionalnoj kompaniji Shell, Hrvatović je odgovorio da je ona ranije analizirala cjelokupnu dokumentaciju i da će ta analiza biti dostupna kompanijama koje se eventualno prijave na natječaj, a govori da postoji opravdanost za daljnja istraživanja nafte i plina u FBiH.
Jim Thomas iz londonske kompanije IHS Markit naglasio je da je to međunarodna kompanija koja je s resornim ministarstvom radila na pripremi današnje promocije u Sarajevu i predstojeće koja će biti održana u Londonu iduće sedmice.
IHS Markt bavi se konsaltingom, razvijanjem softvera itd. te pomaže zemljama u donošenju strateških odluka. Uloga tima iz ove kompanije je da pomogne da se kompanije naftnog i plinskog sektora odluče ulagati u Federaciju BiH u smislu kontrole rizika za uspješan poslovni poduhvat potencijalnih ulagača, pojasnio je Thomas.