Promocijom poštanske marke, CBBiH i Pošte Srpske obilježile jubilej konvertibilne marke

0
20
Promocija poštanske marka koju su Pošte Srpske izdale povodom 25 godina postojanja KM

Centralna banka Bosne i Hercegovine (CBBiH) i Pošte Srpske a.d. Banja Luka promovisali su danas u Banja Luci prigodnu poštansku marku koju su Pošte Srpske izdale povodom 25 godina postojanja konvertibilne marke (KM) kao zvanične valute Bosne i Hercegovine.
Promocija je održana u zgradi Glavne banke Republike Srpske Centralne banke BiH Banja Luka, u prisustvu predstavnika Centralne banke BiH i Pošta Srpske.
Marka je štampana u tiražu od 10.000 serija s nominalnom vrijednošću od 1,10 KM. Autor ovog filatelističkog izdanja je grafički dizajner Pošta Srpske, Nebojša Đumić. Pošte Srpske izdale su i FDC koverat u tiražu od 300 primjeraka u vrijednosti od 5,30 KM. Na ovaj način su Pošte Srpske, čija su filatelistička izdanja velikim dijelom posvećena obilježavanju značajnih datuma i jubileja u Bosni i Hercegovini, dale svoj doprinos u obilježavanju 25 godina od uvođenja konvertibilne marke kao jedinstvene novčane valute naše države.

Marka je štampana u tiražu od 10.000 serija s nominalnom vrijednošću od 1,10 KM

Direktor Glavne banke RS CBBiH, Zoran Babić iskazao je zahvalnost preduzeću Pošte Srpske a.d. Banja Luka što je prepoznalo ovaj trenutak i na sebi svojstven način, izdavanjem poštanske marke, doprinijelo promociji konvertibilne marke.
“Ispoljenom kreativnošću dizajnera poštanske marke, novčanice konvertibilne marke predstavljene su na interesantan način, te će kao takva, poštanska marka biti posebno zanimljiva filatelistima“, kazao je direktor Babić.
Izvršni direktor za IKT razvoj, prodaju i marketing Pošta Srpske, Zoran Protić izrazio je zadovoljstvo što su Pošte Srpske kreativnim rješenjem poštanske marke, nastalim u saradnji sa Centralnom bankom BiH, trajno sačuvali dio nasljeđa kojim se prikazuju vrijednosti Bosne i Hercegovine.
Poštanska marka je, prema riječim Protića, jedan od centralnih simbola same pošte, i danas se podjednako koristi kao sredstvo za plaćanje poštanskih usluga, ali i kao najbolji vid promocije naše zemlje, jer putem poštanske marke ljude širom svijeta upoznajemo sa kulturnim, sportskim i istorijskim dešavanjima kod nas.