Prosječna neto plata u Federaciji BiH u decembru 1.180 KM

0
468
Rast prosječnih neto i bruto plata zaposlenih u Federaciji BiH

Prosječna mjesečna isplaćena neto plata po zaposlenom za decembar 2022. godine u Federaciji BiH iznosila je 1.180 KM i nominalno je viša za 1,6% a realno viša za 2,5% u odnosu na prethodni mjesec.
U odnosu na isti mjesec prethodne godine prosječna mjesečna isplaćena neto plata za decembar 2022. godine nominalno je viša za 12,8%, a realno niža za 2,5%.
U decembru u odnosu na novembar 2022. najveće povećanje prosječne mjesečne isplaćene neto plate zabilježeno je u djelatnosti Stručne, naučne i tehničke djelatnosti za 7,4%, zatim Finansijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja za 6,4% te Vađenje ruda i kamena za 5,1%.
U isto vrijeme smanjenje prosječne mjesečne isplaćene neto plate zabilježeno je kod Ostale uslužne djelatnosti za 1,9% i djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane (hotelijerstvo i ugostiteljstvo) za 0,6%.
Prema podacima Zavoda za statistiku FBiH, prosječna mjesečna isplaćena bruto plata po zaposlenom za decembar 2022. godine u Federaciji BiH iznosi 1.831 KM i nominalno je viša za 1,7% a realno viša za 2,5% u odnosu na prethodni mjesec.
Na godišnjem nivou, u odnosu na isti mjesec prethodne godine prosječna mjesečna isplaćena bruto plata za decembar 2022. godine nominalno je viša za 13,3% a realno niža za 2,1%.