Provedba Gender akcionog plana BiH: Potpisan sporazum vrijedan 2,9 miliona KM

0
818
Borovac, Vuković i Lukač potpisale Supsidijarni sporazum za provedbu Gender akcionog plana BiH

Ministrica za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine Semiha Borovac danas je u Sarajevu sa direktoricama entitetskih gender centara Anom Vuković i Mirjanom Lukač potpisala Supsidijarni sporazum za provedbu Gender akcionog plana Bosne i Hercegovine – FIGAP II Program.
Ukupan budžet ovog programa u iznosu od 2,9 miliona KM donacija je Kraljevine Švedske, a realiziran je posrestvom Međunarodne razvojne agencije za saradnju (SIDA).
Od tog iznosa po 838.750 KM pripada gender centrima Federacije BiH i RS, a ostatak Agenciji za ravnopravnost spolova Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH.
Program FIGAP II će omogućiti dodatno osnaživanje gender institucionalnih mehanizama u BiH i uključivanje aktivnosti iz Gender akcionog plana BiH u programe rada nadležnih institucija što će doprinijeti djelotvornijem uključivanju principa ravnopravnosti spolova u institucijama. Također, na ovaj način će biti omogućena podrška i nevladinim organizacijama na planu promocije i uvođenja principa rodne ravnopravnosti u svim sferama javnog i privatnog života u našoj zemlji.