Provjerite: Možda imate novčanicu od 5 i 50 eura koje vrijede i do 100 puta više

0
5594
Novčanica od 5 eura koja vrijedi 500? Provjerite, možda imate baš jednu takvu

Među novčanicama eura koje su trenutno u opticaju postoje i neki primjerci koji su zbog svoje rijetkosti postali predmetom interesa kolekcionara i notafila, sakupljača papirnatog novca. Budući da po otkriću vrlo brzo dospijevaju u njihove kolekcije, takvih novčanica je sve manje zbog čega je njihova vrijednost znatno porasla, piše portal Miss7.
Kako prepoznati rijetke serije novčanica koje svojim vlasnicima mogu donijeti značajnu sumu novca – od 20 do 100 puta veći iznos od njezine prave vrijednosti.
Kod novčanica od 5 eura pažljivo pogledajte brojke i slova u gornjem desnom uglu. One označavaju seriju u kojoj je novčanica štampana. Rijetke serije sadrže pet istih brojeva (na primjer 77777, 99999). Ako vi slučajno imate jednu takvu novčanicu, i ako nije oštećena, u tom slučaju može vam donijeti mnogo novca.

Provjerite novčanicu od 50 eura: Da li je na zaštitnoj traci ispisana vrijednost od 100 eura

Ponekad i štamparske greške mogu prouzročiti više koristi nego štete. Naime, svojedobno je pogrešno otisnuta serija novčanica od 50 eura te je na njezinoj zaštitnoj traci ispisana vrijednost od 100 eura. Stoga, provjerite i ako posjedujete takvu novčanicu od 50 eura, privatni kolekcionari će je rado otkupiti, a spremni su platiti i sedam puta više od njene prave vrijednosti.