Prvi elektronski potpisi u bankarskom sektoru: ProCredit Bank potvrdila status prve digitalne banke u BiH

0
970
ProCredit Bank postala prva banka u BiH koja koristi elektronski potpis u svom poslovanju

Uručenjem kvalificirane potvrde za elektronski potpis, koju u Bosni i Hercegovini izdaje slovenski Halcom, u ponedjeljak 19. oktobra, ProCredit Bank je zvanično postala prva banka koja koristi elektronski potpis kao validan u svom poslovanju.
Njegovom primjenom će se ubrzati razmjena dokumenata i svih elektronskih transakcija koje će uz razvoj novih servisa na svim nivoima doprinijeti sigurnijem i jednostavnijem poslovanju. Za sada, ovaj potpis se koristi interno u poslovanju banke, ali se u najskorijoj budućnosti očekuje i da će njegovo korištenje biti omogućeno i klijentima banke.
Da je digitalizacija javnog i privatnog sektora ključ ne samo kvaliteta usluga, nego i dostupnosti, stabilnosti i kontinuiteta tih usluga jasno je pokazao period od početka pandemije do danas. Fokus na razvoju digitalnih alata i kontinuirano ulaganje u stručan i profesionalan kadar koji razumije perspektivu i potrebe klijenata postale su neizostavan dio poslovanja savremenih uspješnih kompanija u cijelom svijetu, dok je u BiH neophodnost ovakvog pristupa postao očit u posljednjih nešto više od pola godine, iako je Zakon o elektronskom potpisu u BiH uveden prije 14 godina.
ProCredit banka je, s druge strane, cijeli proces digitalizacije započela još 2015. godine, a završetkom digitalizacije 2018. godine je ova njemačka banka postala prva banka u BiH u kojoj se sve transakcije obavljaju korištenjem aplikacija i kartica, bezgotovinskim putem.
“Kao jedini ovjerilac kvalifikovanih elektronskih potpisa u BiH, veliko nam je zadovoljstvo sudjelovati u prvoj primjeni ove vrste potpisa u bankarskom sektoru. ProCredit Bank koja svoju poslovnu orijentaciju usmjerava ka digitalizaciji je prepoznala prednosti korištenja elektronskih potpisa u svom poslovanju, te na ovaj način ubrzala procese ali ujedno i ohrabrila i druge institucije da slijede ovaj primjer. Rekla bih da je ovo tek početak razvoja jednog savremenog načina poslovanja, koji će svakako i u budućnosti da se i dalje razvija kroz zajedničku saradnju Halcom-a i ProCredit Banke”, kazala je povodom uručivanja certifikata direktorica Halcoma, Amela Muftić.
“Izuzetno nam je drago da sa implementacijom prvih kvalifikovanih elektronskih potpisa u bankarskom sektoru ponovo potvrđujemo statusprve digitalne banke. U relativno kratkom roku nakon registracije prvog akreditovanog ovjerioca, Banka je stvorila preduslove da jednostavno i bez ikakvih poteškoća inkorporira elektronski potpis u ključne procese, zahvaljujući tome što godinama radimo na digitalizaciji Banke i njenih usluga. Ne samo da smo naše interne procese učinili efikasnijim, nego na ovaj način želimo i da intenzivno testiramo ovu tehnologiju, te da u što skorijem roku omogućimo njenu najbolju primjenu i na usluge koje pružamo klijentima”, kazala je Mirela Korić, direktorica pravnog, KUPIT i odjela praćenja usklađenosti u ProCredit banci.
Kvalifikovane elektronske potpise ProCredit banka trenutno koristi za potpisivanje internih dokumenata. Međutim, smatraju da je primarni cilj ove tehnologije unapređenje usluga koje pružaju klijentima. Prednosti koje ovo donosi za klijente ProCredit banke jeste da u narednom periodu mogu očekivati da će moći početi sa štednjom ili dobiti kreditnu podršku – sve preko svog računara. Elektronski potpis će podići i kvalitet podrške klijentima, uzimajući u obzir automatizaciju usluga i transparentnije informacija koje digitalne tehnologije nose sa sobom.
Također, smanjenje ekološkog efekta se ne može zanemariti i treba biti naglašeno, obzirom da će se upotrebom elektronskog potpisa smanjiti i količina upotrijebljenog papira, a ekologija i zaštita okoliša je svakako segment kojem ova banka pridaje veliki značaj u svom poslovanju.