PU FBiH: Za poreze u januaru uplaćeno 384,7 miliona KM

0
2273
Sjedište Porezne uprave Federacije BiH u Sarajevu

Porezni obveznici u Federaciji BiH uplatili su u januaru ove godine 384.715.473 KM javnih prihoda, što je za 4,17 posto ili za 15.391.835 KM više u odnosu na januar prošle godine, saopćeno je iz Porezne uprave FBiH.
Međutim, kako navodi PU FBiH, u januaru 2018. je ukupna naplata direktnih poreza na godišnjem nivou manja za 3,34 posto odnosno za 4.407.935 KM. U strukturi direktnih poreza naplaćeno je poreza na dobit u iznosu od 17.500.605 KM, što je više za 33,93 posto ili za 4.433.813 KM, od čega je zabilježen rast naplate poreza na dobit preduzeća za 39,65 posto ili za 3.748.836 KM, dok je naplata poreza na dobit banaka i drugih finansijskih institucija povećana za 18,97 posto ili za 684.978 KM. Pporez na imovinu naplaćen je u iznosu od 16.696.030 KM, što je više za 18,46 posto ili za 2.601.972 KM, dok su ostali porezi naplaćeni u iznosu od 153.926 KM, što je više za 7,12 posto ili za 10.234 KM.
Porez na dohodak naplaćen je u iznosu od 32.824.925 KM, što je povećanje za 13,91 posto ili za 4.008.649 KM, dok su naknade i takse naplaćene u iznosu od 38.752.718 KM, što je manje za 31 posto ili za 17.409.713 KM.
U januaru 2018. godine naplaćeni su doprinosi za penzijsko i invalidsko osiguranje, zdravstveno osiguranje i nezaposlenost u ukupnom iznosu od 257.047.122 KM, što je u odnosu na januar 2017. više za za 8,34 posto odnosno za 19.778.192 KM.
Naplaćeni doprinosi za PIO/MIO iznose 142.169.576 KM, doprinosi za zdravstveno osiguranje 102.841.074 KM, a doprinosi za osiguranje za slučaj nezaposlenosti 12.036.472 KM.
Inače, prema službenim evidencijama iz Jedinstvenog sistema registracije, kontrole i naplate doprinosa, broj zaposlenih u Federaciji BiH prema prebivalištu zaposlenika na kraju januara 2018. iznosio je 511.318, saopćeno je iz Porezne uprave FBiH.