PU RS: Naplata javnih prihoda za osam mjeseci porasla 13%, na 1,8 milijardi KM

0
246
Poreska uprava RS: Naplata prihoda u prvom kvartalu veća za oko 70 miliona KM

Poreska uprava RS je za osam mjeseci ove godine na račun javnih prihoda Republike Srpske prikupila ukupno 1,818 milijardi KM, što je za 214,7 miliona KM ili 13% više nego u istom periodu lani, uz rast naplate u svim segmentima javnih prihoda.
U saopštenju Poreske uprave RS se navodi da se radi o kontinuiranom trendu rasta naplate javnih prihoda u RS-u navodeći da je naplata u ovom periodu za 150,7 miliona KM ili 9% veća nego u istom periodu 2019. godine koja nije bila opterećena krizom izazvanom pandemijom Covid-19 i mjerama ograničenja i zabrana rada privrednih subjekata, kao što je to bilo 2020. godine, a što je u jednom periodu prošle godine uzrokovalo manju naplatu javnih prihoda.
Kada je u pitanju samo avgust ove godine, naplata je iznosila 225,7 miliona KM, što je za 18,2 miliona KM ili 9% više nego u avgustu prošle godine. Rast naplate u avgustu zabilježili su doprinosi i ostali javni prihodi od 12%, odnosno 19% u odnosu na avgust prošle godine. Međutim, direktni porezi su u avgustu ove godine naplaćeni u iznosu od 33,2 miliona KM, što je za 5,2 miliona KM ili 13% manje nego u avgustu prošle godine.
Manja naplata u avgustu bilježi se kod poreza na dohodak, i to za 1,7 miliona KM, prije svega zbog toga što je Vlada RS povećala neoporezivi dio plate sa 500 na 700 KM i na taj način se odrekla dijela prihoda u korist radnika. Pored toga, manja naplata u avgustu je zabilježena i kod poreza na dobit, za nešto više od tri miliona KM. Razlog manje naplate ove vrste poreza je zbog toga što je, sa ciljem pomoći privredi u prevazilaženju krize izazvane pandemijom korona virusa, poreskim obveznicima data mogućnost da obaveze za porez na dobit koje dospjevaju 31. marta, mogu platiti do 30. juna ili do kraja godine u ratama.
Što se tiče naplate poreza na nepokretnosti u avgustu, i on bilježi smanjenje, i to za 19%, prije svega jer su pojedine skupštine opština i gradova u RS, među kojima je i Banjaluka, donijele odluke o nižim stopama poreza na nepokretnosti za ovu godinu, saopšteno je iz Poreske uprave RS.
Od početka 2021. godine, naplata direktnih poreza je u periodu januar-avgust iznosila 337,8 miliona KM što je za 36,8 miliona KM ili 12% više nego u istom periodu prošle godine. Najveći rast naplate ostvaren je kod poreza na dobit, koji je naplaćen u iznosu od 169,4 miliona KM što je za 20,6 miliona KM ili 14% više nego u istom periodu prethodne godine.
Značajan rast naplate bilježi se i kod poreza na dohodak, koji je naplaćen u iznosu od 138,6 miliona KM, što je za 10,3 miliona KM ili 8% više. Veća naplata ostvarena je i kod poreza na nepokretnosti i to za oko 5,5 miliona KM ili 44% više nego u prvih osam mjeseci 2020. godine.
Naplata doprinosa je u periodu januar-avgust ove godine iznosila 1,167 milijardi KM i veća je za 111,6 miliona KM ili 11% nego u istom periodu prošle godine, odnosno za skoro 133 miliona maraka ili 13% više nego u istom periodu 2019. godine. Za Fond PIO naplaćeno je 664,5 miliona KM ili 10% više, za Fond zdravstvenog osiguranja naplaćeno je 421,5 miliona KM ili 11% više, a i naplata doprinosa za Fond dječje zaštite i za Zavod za zapošljavanje je takođe veća za po 11 procenata.
Kod ostalih javnih prihoda naplata je u prvih osam mjeseci ove godine iznosila 313,4 miliona KM, što je za 66,2 miliona KM ili 27% više. U tom segmentu javnih prihoda, takse i naknade su naplaćene u iznosu od 189,6 miliona KM ili 18% više, dok je po osnovu naknada za priređivanje igara na sreću naplaćeno ukupno 41,6 miliona KM ili 50% više u odnosu na prvih osam mjeseci prethodne godine. Takođe, povećana je i naplata prihoda po osnovu koncesionih naknada i kazni za 68%, odnosno 46%, dok je naplata ostalih prihoda povećana za 14%.