PUFBiH: Elektronsko podnošenje poreznih prijava/obrazaca od 1. oktobra

0
1168
Porezna uprava Federacije BiH

Porezna uprava Federacije BiH obavijestila je porezne obveznike da je Pravilnikom o primjeni Zakona o porezu na dohodak, koji je stupio na snagu 26. juna 2021. godine, propisana obaveza da od 1. oktobra 2021. godine Poreznoj upravi porezne prijave/obrasce podnose elektronskim putem.
To se odnosi na Obrazac APR-1036 – Akontacija poreza po odbitku rezidenta, Obrazac MIP 1023 – Mjesečni izvještaj o isplaćenim platama, ostvarenim koristima i drugim oporezivim prihodima zaposlenika od nesamostalne djelatnosti, plaćenim doprinosima i akontaciji poreza na dohodak, Obrazac PMIP-1024 – Pojedinačni mjesečni izvještaj o isplaćenim platama, obračunatim i uplaćenim doprinosima i porezu na dohodak od nesamostalne djelatnosti, Obrazac GIP-1022 Godišnji izvještaj o ukupno isplaćenim platama i drugim naknadama, Obrazac ASD -1032 Akontacije poreza po odbitku na prihode od drugih samostalnih djelatnosti, Obrazac AUG-1031 Akontaciju poreza po odbitku za povremene samostalne djelatnosti i Obrazac PDN-1033- Prijave poreza na dohodak od ulaganja kapitala, dobitke nagradnih igara i igara na sreću i porez po odbitku nerezidenata na prihode od povremenog obavljanja samostalne djelatnosti.
Iz ove uprave napominju porezne obveznike koji su registrovani na korištenje E-usluga nPIS-a da će obrasce moći podnijeti elektronskim putem s već postojećim pristupom E-uslugama.
PUFBiH poziva porezne obveznike da ne čekaju posljednje dane za preuzimanje certifikata već da do 1. oktobra ove godine osiguraju pristup informacionom sistemu za elektronsko podnošenje poreznih prijava/obrazaca.
Sve dodatne informacije porezni obveznici mogu pronaći na web stranici Porezne uprave FBiH (www.pufbih.ba), saopćeno je iz PUFBiH.