PUFBiH: Naplata poreskih prihoda u pet mjeseci manja za 142 miliona KM

0
336
Porezna uprava Federacije BiH

Porezni obveznici Federacije BiH u periodu januar – maj 2020. uplatili su 2.056.791.380 KM javnih prihoda, što je u odnosu na isti period 2019. godine manje za 142.256.073 KM, ili za 6,47 posto, saopćeno je iz Porezne uprave Federacije BiH.
U maju ove godine ukupno je naplaćeno 384.238.906 KM, što je u odnosu na april manje za 6.832.105 KM ili za 1,75 posto.
U strukturi direktnih poreza za prvih pet mjeseci 2020. godine po osnovu poreza na dohodak naplaćeno je 169.788.619 KM, od poreza na dobit 158.472.182 KM, od naknade i taksi 145.028.372 KM, posebnih naknada 85.836.269 KM, poreza na imovinu 40.992.754 KM, novčanih kazni 17.122.039 KM, dok su ostali porezi naplaćeni u iznosu od 192.079 KM.
U periodu januar-maj 2020. naplaćeni su doprinosi za penzijsko i invalidsko osiguranje, zdravstveno osiguranje i doprinosi za slučaj nezaposlenosti u ukupnom iznosu od 1.437.696.015 KM.
U strukturi doprinosa za prvih pet mjeseci 2020. naplaćeno je po osnovu doprinosa za PIO/MIO 801.407.449 KM, od doprinosa za zdravstveno osiguranje 569.775.601 KM i doprinosa za osiguranje za slučaj nezaposlenosti 66.512.965 KM, saopćeno je iz Porezne uprave Federacije BiH (PUFBiH).
Prema službenim evidencijama iz Jedinstvenog sistema registracije, kontrole i naplate doprinosa, broj zaposlenih u Federaciji BiH prema prebivalištu zaposlenika na dan 31.05.2020. godine iznosio je 513.145.