PUFBiH: Oduzeti zlatni nakit prodat za 93 hiljade KM

0
169
U postupku direktne prodaje mogla su učestvovati samo fizička lica registrirani zlatari

Iz Porezne uprave Federacije BiH je saopćeno da je Kantonalni porezni ured Sarajevo u postupku direktne prodaje oduzetog nakita od plemenitih metala, prodao 1.968,50 grama zlatnog nakita ukupne vrijednosti 93.191,97 KM. Direktna prodaja je 13. jula ove godine vršena po grupama/podgrupama i ukupno za sve grupe, bez postavljanja i objave najnižih cijena i bez polaganja depozita.
Komisija za prodaju je, u skladu sa Odlukom Vlade FBiH, prethodno utvrdila najniže cijene grupa/podgrupa i ukupno za sve grupe nakita, koje su predstavljale mjeru u postupku vrednovanja podnesenih ponuda, pa je, s tim u vezi, prodaja vršena po principu najbolje ponude s najvišom cijenom za svaku pojedinačnu grupu/podgrupu nakita.
Također, u skladu sa Odlukom Vlade, u ovoj prodaji mogla su učestvovati samo fizička lica registrirani zlatari.
Preostala količina neprodanog nakita iznosi 2.048,28 grama zlata i 2.777,96 grama srebra.
Iz Porezna uprava navode da će komisija za prodaju usklađivati vrijednost ostatka oduzetog nakita od zlata i srebra, sa berzovnom cijenom i kursom američkog dolara, a sve s ciljem utvrđivanja najboljih i najnižih cijena ispod kojih nakit neće biti prodat.
U narednom periodu komisija za prodaju će donijeti odluku o ponovnoj prodaji preostalog nakita od plemenitih metala.
Iz ove uprave navode da pravna i fizička lica obavještenja o javnim prodajama koje organizira Porezna uprave mogu pratiti na njihovoj internet i Facebook stranici, kao i u sredstvima javnog informisanja, saopćeno je iz Porezne uprave FBiH.