PUFBiH: Porezne prijave obveznici mogu dostaviti putem pošte

0
380
Sjedište Porezne uprave Federacije BiH u Sarajevu

Porezna uprava Federacije BiH saopćila je da porezni obveznici zbog pogoršane epidemiološke situacije izazvane širenjem koronavirusa sve porezne prijave sa propisanom dokumentacijom i podneske mogu dostaviti putem pošte.
Porezne prijave mogu se slati na adrese nadležnih kantonalnih poreznih ureda i poreznih ispostava, a sve informacije porezni obveznici mogu dobiti i putem telefona i e-maila.
Porezna uprava Federacije BiH je u svim organizacionim jedinicama i na web stranici stranici Porezne uprave FBiH na linku http://www.pufbih.ba/v1/kontakti postavila obavještenja u vezi sa radnim vremenom, i brojevima telefona, faksa, e-mail-a i adresa organizacionih jedinica na koje porezni obveznici mogu dobiti potrebne informacije, saopćeno je iz Porezne uprave FBiH.