PUFBiH: Poziv poreznim obveznicima da isprave greške na obrascu MIP-1023 i podnesu porezne prijave

0
304
Porezna uprava Federacije BiH

Porezna uprava Federacije BiH (PUFBiH) saopćila je danas da su porezni obveznici/poslodavci dužni Poreznoj upravi dostaviti ispravno popunjen obrazac MIP-1023 Mjesečni izvještaj o isplaćenim plaćama, ostvarenim koristima i drugim oporezivim prihodima zaposlenika od nesamostalne djelatnosti, plaćenim doprinosima i akontaciji poreza na dohodak.
“Ispravnost popunjenog obrasca MIP-1023 porezni obveznici-poslodavci mogu provjeriti prilikom njegovog popunjavanja. Naime, prilikom podnošenja obrasca MIP-1023 porezni obveznici dobiju listu validacija-kontrola o ispravnosti formata ili podataka, tako da se utvrđene nepravilnosti mogu odmah ispraviti”, navode iz PUFBiH.
Dodaju da samo ispravno popunjen obrazac može proći sistem kontrole Porezne uprave Federacije BiH nakon čega se može poslati nadležnim fondovima putem kojih zaposlenici ostvaruju prava po osnovu penzijsko-invalidskog osiguranja, zdravstvenog osiguranja i osiguranja za slučaj nezaposlenosti.
Iz PUFBiH podsjećaju porezne obveznike da u svakom trenutku mogu elektronski pristupiti svojoj sintetičkoj i analitičkoj poreznoj kartici i tako provjeriti sva zaduženja i sve izvršene uplate javnih prihoda za koje je nadležna Porezna uprava FBiH. Pristup poreznoj kartici i provjeri da li su prijave evidentirane u Poreznoj upravi i plaćeni porezi i doprinosi mogu se izvršiti na linku http://www.pufbih.ba/v1/stranica/7 .
Također, navode da u slučaju bilo kojeg neslaganja stanja na poreznoj kartici, te stanja u zaduženjima i uplati javnih prihoda u knjigovodstvu, porezni obveznici mogu kontaktirati nadležnu poreznu ispostavu kako bi se otklonile nejasnoće i sva neusaglašena stanja.
Porezna uprava, također, poziva porezne obveznike da najkasnije do 31.10.2022. godine izvrše provjere ispravnosti obrasca MIP-1023 i podnesu prijave poreza na dohodak i doprinosa koje nisu blagovremeno podnijeli i plate javne prihode zaključno sa septembrom 2022. godine i time izbjegnu sankcije propisane Zakonom o Poreznoj upravi FBiH i drugim poreznim zakonima.