PUFBiH: Promet fiskalnim kasama u julu 5,4 milijarde KM

0
172
Promet fiskalnim uređajima u julu 2023. u odnosu na godinu ranije je veći za 258,8 miliona KM

Prema službenim podacima Porezne uprave FBiH krajem jula 2023. godine na području Federacije BiH bilo je instalirano ukupno 98.145 fiskalnih uređaja, putem kojih je u julu evidentiran ukupan promet u iznosu od 5,4 milijarde KM.
U odnosu na kraj jula 2022. godine broj fiskalnih uređaja je veći za 4.988, a evidentirani promet u julu 2023. godine je veći za 258,8 miliona KM.
Općina s najvećim brojem fiskalnih uređaja na dan 31.07.2023. godine je Općina Centar Sarajevo na čijem području je instalirano 6.400 fiskalnih uređaja, dok je najmanje fiskalnih uređaja (šest) bilo u Općini Dobretići.
Najveći ukupni promet u julu 2023. godine je Općina Novi Grad Sarajevo na čijem području je evidentiran ukupan promet fiskalnih uređaja u iznosu od 435,6 miliona KM, dok je najmanji promet evidentiran u Općini Dobretići – samo 181,5 hiljada KM.