PUFBiH: Promet putem fiskalnih kasa u januaru 3,14 milijardi KM

Evidentirani promet u januaru 2022. manji za 37,98 miliona KM u odnosu na januar 2021. godine

0
523
Promet putem fiskalnih uređaja u februaru veći je za 153,4 miliona KM nego fodinu ranije

Prema službenim podacima Porezne uprave FBiH sa stanjem na dan 28.01.2022. godine* na području Federacije BiH instalirano je ukupno 90.104 fiskalnih uređaja, putem kojih je u januaru 2022. godine evidentiran ukupan promet u iznosu 3.140.976.944,75 KM.
U odnosu na januar 2021. godine broj fiskalnih uređaja je veći za 4.492, dok je evidentirani promet u januaru 2022. manji za 37.984.484,17 KM u odnosu na januar 2021. godine.
Općina s najvećim brojem fiskalnih uređaja u januaru 2022. godine je Općina Centar Sarajevo na čijem području je instalirano 5.909 fiskalnih uređaja. Općina s najmanjim brojem fiskalnih uređaja u januaru 2022. godine je Općina Dobretići na čijem području su instalirana četiri fiskalna uređaja.
Općina na kojoj je evidentiran najveći ukupan promet putem fiskalnih uređaja u januaru 2022. godine je Općina Novi Grad Sarajevo na čijem području je evidentiran ukupan promet fiskalnih uređaja u iznosu 249.728.100,24 KM. Općina na kojoj je evidentiran najmanji ukupan promet putem fiskalnih uređaja u januaru 2022. godine je Općina Dobretići na čijem području je evidentiran ukupan promet fiskalnih uređaja u iznosu 30.736,25 KM.
Podatke o evidentiranom prometu putem fiskalnih uređaja za mjesec januar 2022. godine možete preuzeti na linku ovdje.
________
*Zbog tehničkih problema na serveru, podatke o evidentiranom prometu Porezna uprava FBiH objavila je sa stanjem na dan 28.01.2022.