PUFBiH: Promet putem fiskalnih uređaja u decembru manji za 372 miliona KM

Broj fiskalnih uređaja u decembru 2020. veći za 9.682, a promet manji za 372 miliona KM u odnosu na godinu ranije

0
315
Promet putem fiskalnih uređaja u februaru veći je za 153,4 miliona KM nego fodinu ranije

Prema službenim podacima Porezne uprave FBiH na dan 31.12.2020. godine na području Federacije BiH instalirano je ukupno 85.447 fiskalnih uređaja, putem kojih je u decembru 2020. evidentiran ukupan promet nešto iznad 3 milijarde i 930 miliona KM.
U odnosu na isti period 2019. broj fiskalnih uređaja je veći za 9.682, a evidentirani promet u decembru 2020. je manji u odnosu na isti mjesec 2019. godine za 372,04 miliona KM.
Evidentirani promet putem fiskalnih uređaja po kantonima za 2019. i 2020. godinu može se vidjeti u tabelarnom prikazu:

Izvor: Porezna uprava Federacije BiH

Općina s najvećim brojem fiskalnih uređaja na dan 31.12.2020. godine je općina Centar Sarajevo na čijem području je instalirano 5.615 fiskalnih uređaja, dok su na području općine Dobretići instalirana samo četiri fiskalna uređaja.
Općina u kojoj je evidentiran najveći ukupan promet putem fiskalnih uređaja u decembru 2020. je općina Novi Grad Sarajevo (314,90 miliona KM), dok je najmanji promet evidentiran u općini Dobretići (oko 132 hiljade KM), podaci su Porezne uprave FBiH.