PUFBiH: U 11 mjeseci uplaćeno 5,78 milijardi KM javnih prihoda

0
423
Porezni obveznici FBiH u periodu januar-novembar 2022. uplatili više od 752 miliona KM javnih prihoda

Porezna uprava FBiH saopćila je da su porezni obveznici Federacije BiH u periodu januar-novembar 2022. godine uplatili 5.782.720.932 KM javnih prihoda, što je u odnosu isti period 2021. godine više za 752.047.870 KM, ili za 15%, a u odnosu na isti period 2019. godine više za 987.069.349 KM, ili za 20,58%.
U tabeli ispod dat je pregled uplata javnih prihoda po kantonima u FBiH u periodu januar-novembar 2022. u odnosu na isti period 2021. godine.

U strukturi javnih prihoda u periodu januar-novembar 2022. godine po osnovu poreza na dohodak i zaostali prihodi od poreza fizičkih lica naplaćeni su u iznosu 508.698.490 KM, porez na dobit i zaostali prihodi od poreza na dobit naplaćeni su u iznosu 499.539.230 KM, porez na promet nepokretnosti i prava naplaćen je u iznosu 84.234.174 KM, porez na imovinu, nasljeđe i poklon naplaćen je u iznosu 39.136.038 KM, zaostali prihodi od ostalih poreza naplaćeni su u iznosu 374.361 KM, takse i naknade su naplaćene u iznosu 620.632.491 KM, novčane kazne su naplaćene u iznosu 50.094.253 KM, članarine su naplaćene u iznosu 9.435.004 KM, ostali javni prihodi naplaćeni su u iznosu 3.981.823 KM.
Doprinosi za penzijsko i invalidsko osiguranje, zdravstveno osiguranje i doprinosi za slučaj nezaposlenosti u periodu januar-novembar 2022. godine naplaćeni su u ukupnom iznosu 3.965.446.101 KM.
U strukturi doprinosa naplaćeni su: doprinosi za PIO/MIO u iznosu 2.219.675.507 KM, doprinosi za zdravstveno osiguranje u iznosu 1.563.971.592 KM, doprinosi za osiguranje za slučaj nezaposlenosti u iznosu 181.799.002 KM.