PUFBiH: U prvom kvartalu naplata javnih prohoda manja za 67,67 miliona KM

0
966
Porezna uprava Federacije BiH

Porezni obveznici Federacije BiH su u prva tri mjeseca (januar-mart) 2020. godine uplatili oko 1 milijarde i 281 milion KM direktnih poreza, doprinosa, taksi i naknada, odnosno javnih prihoda za koje je nadležna Porezna uprava FBiH. U odnosu na isti period prošle godine to je manje za 67 miliona i 669 hiljada KM.
U strukturi direktnih poreza za period januar – mart 2020. godine:
• porez na dohodak naplaćen je u iznosu od 105.918.998 KM, a za mjesec mart 35.398.600 KM;
• naknade i takse naplaćene su u iznosu od 108.003.911 KM, a za mjesec mart 26.290.048 KM;
• porez na dobit naplaćen je u iznosu od 82.752.502 KM, a za mjesec mart 32.811.345 KM;
• posebne naknade naplaćene su u iznosu 49.735.337 KM, a za mjesec mart 17.307.861 KM;
• porez na imovinu naplaćen je u iznosu od 31.865.098 KM, a za mjesec mart 6.629.582 KM;
• novčane kazne naplaćene su u iznosu 11.709.937 KM, a za mjesec mart 3.399.311 KM;
• ostali porezi naplaćeni su u iznosu od 165.572 KM, a za mjesec mart 38.663 KM.
U periodu januar – mart 2020. godine naplaćeni su doprinosi za penzijsko i invalidsko osiguranje, zdravstveno osiguranje i doprinosi za slučaj nezaposlenosti u ukupnom iznosu od 889,27 miliona KM, a za mjesec mart 290.55 miliona KM.
U strukturi doprinosa za period januar – mart 2020. naplaćeno je:
• doprinosi za PIO/MIO naplaćeni su u iznosu 496.468.042 KM, a za mjesec mart 160.816.263 KM;
• doprinosi za zdravstveno osiguranje naplaćeni su u iznosu 351.729.617 KM, a za mjesec mart 116.233.184 KM;
• doprinosi za osiguranje za slučaj nezaposlenosti naplaćeni su u iznosu 41.076.185 KM, a u mjesecu martu 13.500.844 KM.