PURS: Za pet mjeseci prikupljeno oko 1,5 milijarde KM javnih prihoda, rast za 16%

0
236
U prvoj polovini godine naplata javnih prihoda u RS veća za 252 miliona KM

Poreska uprava Republike Srpske je u prvih pet mjeseci ove godine na račun javnih prihoda RS prikupila 1,479 milijardi maraka, što je za 200,5 miliona KM ili 16 posto više u odnosu na isti period prethodne godine.
U periodu januar-maj ove godine, doprinosi su naplaćeni u iznosu od 881 milion KM, što je za 118,3 miliona KM ili 16% više nego u istom periodu prethodne godine, pri čemu je naplata doprinosa za Fond PIO veća za 17%, za Zavod za zapošljavanje veća je za 16%, za Fond dječje zaštite se bilježi povećanje od 16 procenata, dok je naplata doprinosa za Fond zdravstvenog osiguranja veća za 13 procenata.
Direktni porezi su u posmatranom periodu ove godine naplaćeni u iznosu od 383,9 miliona KM, što je za oko 64,9 miliona maraka ili 20% više nego u prvih pet mjeseci prethodne godine.
Najveću naplatu kod direktnih poreza bilježi porez na dobit, koji je naplaćen u iznosu od 226,3 miliona KM, što je za 25,4 miliona KM više nego u istom periodu 2022. godine. Istovremeno, naplata poreza na dohodak je iznosila 139,7 miliona maraka, što je za 36,5 miliona maraka ili 35 procenata više u odnosu na uporedni period. Pored toga, zabilježen je i rast naplate prihoda po osnovu poreza na nepokretnosti, i to za 2,8 miliona KM u odnosu na period januar-maj 2022. godine.
Kod ostalih javnih prihoda, naplata je iznosila 213,9 miliona KM, što je za 17,4 miliona KM ili 9% više u odnosu na isti period 2022. godine. Kada je u pitanju ova grupa javnih prihoda, nastavljen je rast naplate po osnovu kazni i naknada za priređivanje igara na sreću od tri, odnosno 37 procenata, dok je naplata prihoda po osnovu koncesionih naknada veća za 6,2 miliona maraka.
Što se tiče samo maja ove godine, naplata je iznosila 269,7 miliona KM, što je za 26,5 miliona maraka ili 11 posto više nego u istom mjesecu prošle godine, saopšteno je iz Poreske uprave RS.