Putem KGP-a izvoznicima i velikim preduzećima iz FBiH izdate i odobrene garancije od 135 miliona KM

0
451
Garancijski fond za podršku privredi uspostavljen je pri Razvojnoj banci Federacije BiH

Vlada Federacije BiH danas je usvojila informaciju resornog ministarstva energije, rudarstva i industrije o garancijama Garancijskog fonda za kreditno-garantne programe za izvoznike i velika preduzeća, te regresiranje kamata privatnim preduzećima, na dan 31.12.2021. godine.
Kreditno garantnim programima za izvoznike, osigurana je podrška privrednim društvima izvoznicima (društva koja su ostvarila najmanje 30 posto izvoznog prihoda u poslovnim prihodima prethodne finansijske godine za koju su dostupna zvanični godišnji finansijski izvještaji) i velika preduzeća (definisani Zakonom o računovodstvu i reviziji), za finansiranje stalnih i tekućih sredstava, s tim da se u strukturi odobrenog kredita do 30 posto može odnositi na finansiranje tekućih sredstava.
Ukupno odobrene garancije po Kreditno-garantnom programu za 44 izvoznika iznose 45.667.952,38 KM, a izdate za 42 izvozna preduzeća 39.935.794,20 KM. Za 18 velikih preduzeća odobrene su garancije u ukupnom iznosu od 25.604.950 KM, a izdate za njih 17 u iznosu od 23.552.589,41 KM. Dakle, ukupno je po ova dva programa odobreno 71.272.902,38 KM, a izdato 63.488.383,61 KM.
Kada je riječ o programu namijenjenom regresiranju kamata, uplaćeno je iz Garantnog fonda ukupno 1.434.968,07 KM u drugom, trećem i četvrtom kvartalu 2021. godine.
Subvencija se odnosi na dio kamata na tromjesečnom nivou, u visini do 2,5 posto, s ciljem održavanja tekuće likvidnosti i postojećeg stepena zaposlenosti, kao i nabavke obrtnih sredstava.