Računi Uprave za indirektno oporezivanje od danas aktivni u BBI banci

0
675
Ukupan kapital BBI banke na polugodištu porastao je za 8,77 miliona KM ili za 5,9%

Klijenti BBI banke, fizička i pravna lica, od danas sve uplate indirektnih poreza, kao i ostalih prihoda i taksi, namijenjene Upravi za indirektno oporezivanje (UIO) mogu obaviti putem računa Uprave u Bosna Bank International d.d. Sarajevo.
“BBI banka je strateški opredijeljena da kroz sve oblike svog poslovanja pomaže razvoj privrede u BiH. Ovo je još jedan način da klijentima omogućimo brže i lakše poslovanje. Naš cilj je da sve naše proizvode i usluge namijenjene pravnim licima približimo našim klijentima, odnosno da ih učinimo što dostupnijim i u potpunosti prilagodimo njihovim potrebama”, izjavila je Edina Hasečić, direktorica Sektora za poslovanje s pravnim licima BBI banke.
Hasečić je istakla kako pravna lica zahtijevaju pojedinačni, prilagođen pristup svakome od njih, te da je u cilju ostvarenja kvalitetne i uspješne saradnje neophodan svakodnevni kontakt.
“BBI je omogućila obavljanje poslovanja putem savremenih kanala komunikacije i bez potrebe dolaska u poslovnicu, što je u današnjim okolnostima poslovanja od iznimne važnosti. U ovim izazovnim vremenima svim našim klijentima omogućeno je korištenje privremenih moratorija i ostalih posebnih mjera koje su prilagođene otežanim uslovima poslovanja. Vjerujemo da ćemo zajedničkim snagama uspjeti prebroditi i ovaj izazov sa kojim se susrećemo”, zaključila je Hasečić.

Brojevi računa UIO otvoreni u BBI banci su:
1411965320010415- DEPOZITNI RAČUN – PRIHODI CARINSKE PRIJAVE
1411965320010609- DEPOZITNI RAČUN – PDV, AKCIZE I PUTARINE
1411965320010512- DEPOZITNI RAČUN- OSTALI PRIHODI, TAKSE I JEDNOKRATNE UPLATE
1411965320010803- DEPOZITNI RAČUN – OSIGURANJE DUGA

Sadržaj Pravilnika o uplaćivanju poreza i ostalih prihoda i taksi koje naplaćuje UIO, a kojim je definisan način uplate, vrsta i sadržaj platnih naloga, te ostala pravila i postupci za izvršenje obaveza prema Upravi, objavljen je u Službenom glasniku BiH br.21/20 i 23/20.