Radnici iz BiH u Slovačkoj bili žrtve prevare agencija i firmi iz Srbije

Aktivnosti Agencije za rad i zapošljavanje BiH usmjerene na sprečavanje prevara pri zapošljavanju naših radnika u Slovačkoj

0
1952
U Bratislavi održan sastanak predstavnika BiH i Slovačke oko problema s kojima su se susreli bh. radnici u ovoj državi

Danas je u Bratislavi održan sastanak delegacije Agencije za rad i zapošljavanje BiH, na čelu sa direktorom Muamerom Bandićem i predstavnika Ministarstva rada, socijalnih pitanja i porodice Slovačke Republike, te Nacionalne inspekcije rada Slovačke Republike i Centralnog ureda za rad, socijalna pitanja i porodicu Slovačke Republike.
Tema sastanka je bila vezana za probleme sa kojima su se susreli radnici iz Bosne i Hercegovine koji su otišli na rad u Slovačku. Nakon inicijative Agencije za rad i zapošljavanje BiH da se utvrdi status radnika iz naše zemlje u Slovačkoj, te nakon informacije o prevarama sa kojima su se susretali bh. radnici, predstavnici navedenih slovačkih institucija su utvrdili da su naši radnici bili žrtve prevare od strane pojedinih privatnih agencija za posredovanje u zapošljavanju iz Republike Srbije, te određenih firmi iz Srbije, koje su pokušale da zaposle ‘na crno’ radnike iz BiH.
Ove privatne agencije za posredovanje u zapošljavanju iz Srbije su iskoristile neinformiranost radnika iz BiH, te su ih svjesno obmanjivali i doveli u težak položaj, bez ikakvih prava na tržištu rada Slovačke Republike.
Direktor Bandić je rekao da je zadovoljan da su aktivnosti Agencije za rad i zapošljavanje BiH dovele do otkrivanja određenih firmi koje su u Slovačkoj Republici zapošljavale naše radnike ‘na crno’, te da je najvažnije da su institucije u Slovačkoj onemogućile ovakvu praksu s ciljem zaštite prava radnika na radu u ovoj državi.
Na sastanku je zaključeno da se radnici iz BiH informiraju da ubuduće ne odlaze na rad u Slovačku putem privatnih agencija za posredovanje u zapošljavanju koje nisu registrirane u BiH. Također, savjetuje se radnicima iz BiH da se za sva pitanja koja imaju o mogućnosti zasnivanja radnog odnosa u Slovačkoj obrate Agenciji za rad i zapošljavanje BiH. Direktor Bandić je dodao da će Agencija za rad i zapošljavanje BiH pokrenuti inicijativu prema Vijeću ministara BiH o zaključivanju protokola o razmijeni informacija o kretanjima radnika iz BiH na tržištu rada Slovačke, saopženo je iz Agencije za rad i zapošljavanje BiH.
Prema podacima predstavnika slovačkih institucija na tržištu rada u ovoj zemlji nalazi se vrlo mali broj građana BiH, procentualno najmanji od svih država čiji radnici rade u Slovačkoj.