Radnici s platom do 800 KM biće oslobođeni plaćanja poreza na dohodak

Predloženo smanjenje stope doprinosa za penziono i invalidsko osiguranje za 0,5 indeksnih poena, koliko je i umanjenje doprinosa za osiguranje od neuposlenosti

0
755
Vlada FBiH sve više izdvaja sredstva za podršku projektima za kulturu i sport

Vlada Federacije BiH danas je utvrdila više amandmana na prijedloge tri zakona koja se nalaze u parlamentarnoj proceduri koji postaju sastavni dio zakona i imaju za cilj stvaranje povoljnijeg poslovnog ambijenta u FBiH.
S ciljem rasterećenja poslodavaca, među devet amandmana na Prijedlog zakona o doprinosima su i dva kojima je stopa doprinosa za penziono i invalidsko osiguranje (PIO) smanjena za 0,5 indeksnih poena, koliko je i umanjenje doprinosa za osiguranje od neuposlenosti.
Tri amandmana vezana su za predloženo smanjenje zbirne stope doprinosa za jedan indeksni poen i to po 0,5 indeksnog poena na doprinosu za PIO i za nezaposlenost. Na taj način, sada predloženu zbirnu stopu 32,5 posto čine 18 posto za penziono, 13,5 posto za zdravstveno i jedan posto za osiguranje od nezaposlenosti.
Kako je predviđeno, primjena ovog zakona bi počela 1.1.2020. godine.
Kroz predloženih sedam amandmana na Prijedlog zakona o porezu na dohodak promijenjene su i stope poreza na dohodak i to 10 posto i 13 posto, a dalje je kroz Zakon uređeno da svi dohoci, sa izuzetkom dohotka od ulaganja kapitala, odnosno dividende, bude oporezovan po jedinstvenoj stopi od 13 posto.
Prema jedom od amandmana, u prihode koji nisu uključeni u osnovicu poreza na dohodak dodani su prihodi koji ostvaruju fizičke osobe – građani u vidu poklona od svoje uže obitelji. lako je ovo pitanje uređeno kantonalnim propisima, ovaj prihod uključen je i u izuzete prihode od poreza na dohodak, s ciljem izbjegavanja različitog tumačenja kantonalnih poreznih propisa te oporezivanja pomoći koju dobivaju osobe od svoje obitelji.
Kroz lični odbitak uvedeno je progresivno oporezivanje dohotka od nesamostalnog i samostalnog rada s ciljem zaštite tzv. niskog dohotka koji je postavljen na granici od 800 KM, a porezni teret je prenesen na ostali dohodak. Zaštita dohotka iz osnove radnog odnosa, koji iznosi ispod 800 KM na mjesečnom nivou, kroz uvođenje ličnog odbitka će se odraziti kao nulta stopa poreza na dohodak na primanja do 800 KM. Na ovaj način su zaposlenici s primanjima do 800 KM oslobođeni plaćanja poreza na dohodak.
Kako je u pitanju porezni zakon koji zahtijeva primjenu od početka poreznog razdoblja, odnosno kalendarske godine, za početak njegove primjene utvrđen je novi rok 1.1.2020. godine.

Poslodavci protiv prijedloga Vlade FBiH

Udruženje poslodavaca Federacije BiH (UPFBiH) ne podržava prijedloge zakona o doprinosima i zakona o porezu na dohodak kojeg je predložila Vlada Federacije BiH i poziva zastupnike i delegate da ne podrže navedene zakone u predloženom obliku, zaključeno je na današnjoj sjednici Upravnog odbora UPFBiH.
Upravni odbor UPFBiH traži hitan sastanak sa premijerom i ministricom finansija FBiH kako bi se u prijedlog Zakona o doprinosima ugradila zakonska odredba koja podrazumijeva da se uz predloženu stopu doprinosa od 32,5 posto, osigura da se u narednim godinama smanjuju stope doprinosa u skladu sa rastom prihoda.

Amandmani na Prijedlog zakona o računovodstvu i reviziji

Ciljevi amandmana (ukupno 21) na Prijedlog zakona o računovodstvu i reviziji u FBiH su stvaranje uvjeta za učinkovitiji rad, smanjenje troškova i olakšanje poslovanja. Tako je jednim amandmanom predviđeno da u maloprodajnim i veleprodajnim objektima, u kojima su česte promjene cijena, popis imovine nije nužan, ako kroz knjigovodstvene evidencije mogu biti osigurani pokazatelji o zalihama. Pri tome ostaje obveza popisa imovine jednom godišnje.
Kada je riječ o revizorima, amandmani predviđaju smanjenje procedura i olakšavanje njihova rada ukidanjem licence na određeni rok i obveze podnošenja zahtjeva za njezino produljenje nakon isteka tri godine. No, utvrđeni su i uvjeti pod kojima licenca može biti oduzeta.