Raiffeisen Bank International u 2018. ostvario konsolidovanu dobit od 1.270 miliona eura

Neto prihod RBI od kamata porastao 4,2% na godišnjoj osnovi na 3.362 miliona eura

0
943
Johann Strobl, generalni direktor RBI: Zadovoljni smo rezultatima ostvarenim u prvoj polovini 2022.

Raiffeisen Bank International (RBI) ostvarila je u 2018. godini konsolidovanu dobit od 1.270 miliona eura, što je za 13,8 posto više nego 2017. kada je ta dobit iznosila 1.116 miliona eura.
“U izuzetnoj mjeri smo premašili veoma dobar rezultat iz prethodne godine te smo jako zadovoljni finansijskom 2018. godinom. Značajno smo poboljšali koeficijente kapitala te dodatno smanjili koeficijent nekvalitetnih kredita. Stoga, na Godišnjoj skupštini dioničara, u prilici smo predložiti značajno više dividende u odnosu na prošlu godinu”, izjavio je Johann Strobl, generalni direktor RBI-a.
Prihod RBI iz redovnog poslovanja porastao je na godišnjoj osnovi za 4 procenta, ili za 199 miliona eura, te iznosi 5.298 miliona eura. Neto prihod od kamata povećan je za 4 procenta na 3.362 miliona eura kao rezultat rasta kreditnih plasmana, dok je kamatonosna aktiva Grupacije povećana za 3 procenta.
Opći administrativni troškovi su povećani za 37 miliona eura na godišnjem nivou i iznose 3.048 miliona eura. Koeficijent trošak/prihod poboljšan je za 1,5 procentnih poena na 57,5 procenata.
“Uprkos prodaji osnovnog bankarskog poslovanja u Poljskoj, krediti odobreni klijentima su porasli za 4 procenta. Kreditiranje je bilježilo porast na skoro svim tržištima, a najviše u Austriji, Češkoj Republici, Rumuniji i Slovačkoj ”, istakao je Strobl.
Gubici po osnovu umanjenja vrijednosti finansijske imovine iznosili su 166 miliona eura u izvještajnom periodu dok su prethodne godine iznosili 312 miliona eura.
Poboljšanje koeficijenta nekvalitetnih kredita nastavljeno je u 2018. godini i pali su za 1,9 procentnih poena od početka 2018. te iznosili 3,8 posto krajem decembra.
Takođe, poboljšan je i koeficijent ukupnog kapitala (fully loaded) za 0,6 procentnih poena i iznosi 13,4 procenta, pri čemu se 0,9 procentnih poena odnosi na prodaju osnovnog bankarskog poslovanja u Poljskoj.
RBI svojim domaćim tržištem smatra kako Austriju, u kojoj je vodeća komercijalna i investicijska banka, tako i Srednju i Istočnu Evropu (SIE). Njene supsidijarne banke posluju na 13 tržišta diljem regiona. Pored banaka, RBI grupacija obuhvata i druge pružatelje finansijskih usluga, npr. u oblasti leasinga, upravljanja imovinom, te spajanja i akvizicija.
Oko 47.000 zaposlenika pruža usluge za 16,1 miliona klijenata u preko 2.100 poslovnica raspoređenih uglavnom u CEE.