Raiffeisen banka dioničarima isplaćuje 76,14 miliona KM dividende za 2019. i 2020.

0
451
Raiffeisen banka: Realni ekonomski rast u BiH u prvom kvratalu 2023. iznosio je 1,1% u odnosu na isti period lani

Skupština Raiffeisen banke d.d. Bosna i Hercegovina, održana 22.12.2021. godine, donijela je Odluku o rasporedu zadržane dobiti, raspoložive za raspodjelu, po završnom računu Raiffeisen banke za 2019. i 2020. godinu.
Dio zadržane dobiti u iznosu od 76.141.260,74 KM isplatit će se dioničarima Banke, kao dividenda za 2019. i 2020. godinu.
Dividenda po dionici iznosi 77,01 KM, što predstavlja 30,80% nominalne vrijednosti dionice, saopćeno je iz Raiffeisen banke.
Dividenda se isplaćuje dioničarima Banke koji se nalaze na listi dioničara kod Registra vrijednosnih papira u Federaciji BiH sa stanjem na dan 22.12.2021. godine (datum donošenja odluke Skupštine dioničara Banke). Isplata dividende će se vršiti počev od 22.12.2021. godine.