Raiffeisen član osnivač Komiteta za korporativni društveni uticaj pri AMCHAM u BiH

0
1120
Belma Hadžiomerović: Strategija održivosti ključna komponenta poslovne politike Raiffeisen banke

Komitet za korporativni društveni uticaj u BiH osnovala je sa svojim članicama Američka trgovačka komora u BiH (AMCHAM BiH), a jedan od članova osnivača je i Raiffeisen banka.
“Fokus kompanija širom svijeta se sve više prebacuje sa tradicionalnih principa korporativne društvene odgovornosti na nastojanje da se kombinuje ostvarenje finansijskog uspjeha sa dobrobiti zajednice, pri čemu ciljevi održivog razvoja predstavljaju ključni pokretač. Izuzetno nam je zadovoljstvo biti dio Komiteta za korporativni društveni uticaj, pri Američkoj trgovačkoj komori u BiH, te imati mogućnost da naše bogato iskustvo vezano za upravljanje održivošću i društveno odgovorno poslovanje podijelimo s drugima. Strategija održivosti je osnovna komponenta poslovne politike RBI grupacije“, izjavila je Belma Hadžiomerović, direktorica Marketing i korporativnih komunikacija&upravljanja održivošću Raiffeisen banke.
Ona je dodala da je u prethodnoj godini na nivou cijele grupacije podržano ukupno 1594 projekta u ukupnom iznosu od 3,5 miliona eura.
Komitet za korporativni društveni uticaj u BiH osnovala je sa svojim članicama Američka trgovačka komora u BiH (AMCHAM BiH). Cilj osnivanja ovog tijela je pomoć kompanijama da razviju jasne strategije i dugoročne ciljeve za podršku bh. društvu. Komitet je osnovan 18. septembra, a pored Raiffeisen banke članovi osnivači su Propulsion Fund, UniCredit Bank, Addiko Banka BiH i Molson Coors BiH.
“AmCham BiH CSI Komitet predstavlja platformu za razmjenu informacija i promociju struktuiranog rukovođenja u segmentu angažovanog korporativnog građanina. Primjetan je rastući značaj korporativne društvene odgovornosti u našoj sredini uz povećanje korporativnih izdvajanja, stoga je Komora ponosna na svoje društveno odgovorne kompanije članice koje su prepoznale potrebu osnivanja AmCham BiH Corporate Social Impact (CSI) Komiteta“, izjavila je Violeta Čibukčić, izvršna direktorica Američke trgovačke komore u BiH.
Raiffeisen Bank International pored redovnog godišnjeg finansijskog izvještaja, u posljednjih nekoliko godina kreira i Izvještaj o upravljanju održivošću koji opisuje ekonomski, okolišni i društveni utjecaj poslovnih aktivnosti Grupacije u domenu održivosti, a u skladu sa GRI standardima.