Raiffeisen SEE Region Holding otkupljuje udio manjinskih dioničara Raiffeisen Bank BiH

0
1627
Aktiva Raiffeisen Bank u 2019. porasla je za 7,6%, na blizu 4,75 milijardi KM

Raiffeisen SEE Region Holding GmbH, sa sjedištem u Beču (Austrija), većinski je dioničar Raiffeisen Bank dd Bosna i Hercegovina, sa 988.620 redovnih dionica sa pravom glasa u nominalnoj vrijednosti po 250 KM što ukupno iznosi 247.155.000 KM dioničkog kapitala Banke sa sjedištem u Sarajevu ili procentualno 99,9951% dioničkog kapitala.
Ukupni dionički kapital Raiffeisen Bank dd BiH iznosi 247.167.000 KM i sastoji se od 988.668 redovnih (običnih) dionica sa pravom glasa, nominalne vrijednosti 250 KM, što čini 100% dioničkog kapitala Banke.
Raiffeisen SEE Region Holding namjerava provesti postupak preuzimanja i preostalih dionica Raiffeisen Bank dd BiH, odnosno 48 redovnih dionica sa pravom glasa što čini 12.000 KM ili 0,0049% dioničkog kapitala.
Kako se navodi, Raiffeisen SEE Region Holding će kupiti i dionice na kojima je zasnovano neko opterećenje, odnosno ograničenja prava iz vrijednosnih papira dioničara samo ako dioničar u periodu trajanja ponude za preuzimanje u Registru vrijednosnih papira Federacije BiH provede postupak brisanja zasnovanog opterećenja/ograničenja.
U obavijesti o namjeri za preuzimanje društva Raiffeisen Bank d.d. BiH navodi se i da će Raiffeisen SEE Region Holding koristiti pravo prinudnog prijenosa dionica sa pravom glasa manjinskih dioničara (squeeze out) u skladu sa zakonom.