Ramić: U zadnje tri godine za raseljene je izgrađeno 1.066 kuća i stanova

0
866
Edin Ramić, federalni ministar raseljenih osoba i izbjeglica

Federalni ministar raseljenih osoba i izbjeglica Edin Ramić je danas na konferenciji za medije u Sarajevu predstavio rezultate rada ovog ministarstva u 2017. godini i generalno u dosadašnjem toku mandata, te planove rada za ovu godinu.
“Mi smo u 2017. godini za projekte imali na raspolaganju budžet od 22 miliona i 609 hiljada KM. Potrebe na terenu su mnogo veće. Međutim, uz pažljivo i kvalitetno ulaganje po principu ravnomjernog razvoja, uspjeli smo ostvariti napredak. Tako smo, recimo, samo u protekloj godini vlastitim sredstvima izgradili 287 stambenih jedinica (kuća i stanova), a u posljednje tri godine ukupno 1.066 kuća i stanova. To faktički znači da smo u prosjeku svakog dana izgradili po jednu kuću ili stan”, rekao je Ramić.
Istaknuo je napore Ministarstva, koji su doveli do aktiviranja i realiziranja nekoliko međunarodnih projekata u oblasti stambenog zbrinjavanja raseljenih, a to su Regionalni stambeni projekt (RSP), Projekt zatvaranja kolektivnih centara (CEB II), te projekti Saudijskog razvojnog fonda i OPEC-a.
Ministar Ramić je kazao kako je ponosan na činjenicu da je aktiviranjem ovih projekata, pored sredstava koje ulaže Ministarstvo, omogućeno ulaganje dodatnih 270 miliona KM.
“U iduće dvije godine, ćemo samo u okviru CEB-a zbrinuti oko pet hiljada ljudi koji trenutno žive u kolektivnim centrima, a kroz sva četiri programa napravit ćemo više od 3.000 kuća i stanova”, kazao je Ramić.
U oblasti društvene infrastrukture Federalno ministarstvo raseljenih osoba i izbjeglica je u protekloj godini realiziralo 227 projekata.
Ramić je kazao i da je u 2017. Ministarstvo pružilo podršku za 702 korisnika u oblasti poljoprivrede. Istaknuo je i projekte zapošljavanja, kroz programe podrške za veliku i malu privredu, odnosno preduzeća u povratničkim sredinama koje zapošljavaju povratnike.
“Tokom 2017. kroz ove programe, zaposlili smo 279 povratnika. U okviru ove vrste programa, u toku dosadašnjeg mandata, Federalno ministarstvo je osiguralo zapošljavanje za 850 povratnika. To u prosjeku znači da smo svaka dva dana osigurali po jedno radno mjesto u firmama. Do kraja ovog mandata, imat ćemo više od 1.000 novozaposlenih povratnika u firmama”, kazao je Ramić.
Rekao je da je, na inicijativu Federalnog ministarstva raseljenih osoba i izbjeglica, od 2015. godine osigurano pravo svim povratnicima na korištenje zdravstvene zaštite u Federaciji, za što Vlada svake godine, pa i 2017. izdvaja oko dva miliona KM godišnje.