Rashodni pristup: BDP BiH za 2021. procijenjen na 39,92 milijarde KM

0
539
Izvor: Agencija za statistiku Bosne i Hercegovine

Bruto domaći proizvod Bosne i Hercegovine, prema rashodnom pristupu, procijenjen je za 2021. godinu u iznosu od 39 milijardi i 921 miliona KM, što predstavlja nominalni rast od 12,62%, odnosno promatrano u realnim vrijednostima predstavlja rast od 7,59%, u odnosu na 2020. godinu. Ovo ukazuje na rast cijena od 4,68%.
Izdaci za krajnju potrošnju kućanstava (66% BDP-a), iznosili su u 2021. godini 26 milijardi i 484 miliona KM, što predstavlja nominalni rast od 6,98%. Promatrano u cijenama prethodne godine, nakon eliminiranja utjecaja rasta cijena, ukupna potrošnja je porasla za 4,67% u usporedbi sa prethodnom godinom.
Potrošnja kućanstava, raščlanjena prema namjeni, u nominalnim vrijednostima zabilježila je, nominalni rast u svim grupama: Hrana i bezalkoholni napitci 6,81%, Alkoholna pića i duhan 3,1%, Odjeća i obuća 21,74%, Stanovanje 1,8%, Pokućstvo i održavanje stana 21,4%, Zdravstvo 18,3%, Transport 21,34%, Komunikacije 4,1%, Rekreacija i kultura 16,5%, Obrazovanje 5,5%, Restorani i hoteli 25,4%, te Ostala dobra i usluge 9,1%.
Zbog rasta cijena, realan rast su ostvarile grupe: Hrana i bezalkoholni napitci 3,74%, Alkoholna pića i duhan 1,1%, Odjeća i obuća 19,4%, Pokućstvo i održavanje stana 20,8%,
Zdravstvo 17,0%, Transport 16,2%, Komunikacije 4,1%, Rekreacija i kultura 16,3%, Obrazovanje 2,9%, Restorani i hoteli 23,2%, te Ostala dobra i usluge 8,9%.
Stanovanje je zabilježilo realan pad od 05,%.
Izdaci za krajnju potrošnju vlade (19% BDP-a) dostigli su iznos od 7 milijardi i 535 miliona KM u 2021. što predstavlja porast od 5,7% promatrano u nominalnim vrijednostima i 3,1% promatrano u cijenama prethodne godine.
Bruto investicije u stalna sredstva, (21% BDP-a) su u 2021. dostigle nivo od 8 milijardi i 637 miliona KM, što predstavlja nominalni rast od 8,9%, dok su u cijenama prethodne godine ostvarile rast od 4,8%, saopćeno je iz Agencije za statistiku BiH.
Izvoz roba i usluga u 2021. u odnosu na 2020. bilježi i nominalni i realni rast u iznosu od 38,87% odnosno 24,59%.
Uvoz roba i usluga u 2021. u odnosu na 2020. zabilježio je nominalni rast od 26,67% i 20,47% promatrano u realnim vrijednostima.