Raspisan konkurs za novinarsku nagradu ‘UNIQA Press Award’

0
1096
Prijavite se na konkurs za novinarsku nagradu Udruženja/udruge BH novinari i UNIQA osiguranja

Udruženje/udruga BH novinari pod pokroviteljstvom UNIQA osiguranja organizuje Konkurs za medijski doprinos informisanju o značaju osiguranja u BiH pod nazivom ‘UNIQA Press Award’ za najbolji objavljeni novinski članak, radio prilog, TV prilog, web objavu i blog priču.
Konkurs će trajati od 15. novembra 2018. godine do 15. februara 2019. godine.
Konkursom su obuhvaćeni svi novinarski uradci koji su objavljeni u medijima tokom 2018. godine i do 15. februara 2019. godine. Članci i prilozi moraju biti objavljeni u medijima čija se sjedišta i predstavništva nalaze na teritoriji Bosne i Hercegovine i po sadržaju se moraju odnositi na temu iz oblasti osiguranja (vrste osiguranja, prednosti i koristi osiguranja).
Po jedna nagrada će biti dodijeljena za najbolji novinarski članak ili drugo novinarsko djelo u svakoj od pet kategorija:
1. Članak u štampi
2. Članak na web portalu
3. Televizijska priča
4. Radio istraživačka priča
5. Blog priča

Zahtjevi konkursa za novinare i blogere

Članak u štampi ili na internet portalu mora biti originalan i njegova dužina mora biti najmanje 3.600 znakova.
Televizijska priča mora biti informativna i trajati od 100 sekundi do 4 minute u obliku TV izvještaja.
Radio istraživačka priča može trajati od 100 sekundi do 4 minute, ovisno o karakteru emitovanog materijala.
Blog priča mora biti originalna i njena dužina mora biti najmanje 3.600 znakova.
Dostavljeni novinarski rad mora biti objavljen, imati potpis autora i odgovarati rasponu od istraživačke priče do izvještaja ili komentara/opservacije autora. Sva dostavljena ostvarenja moraju biti u kontekstu Bosne i Hercegovine i poštovati navedene zahtjeve. Prijava treba sadržavati podatke o autoru i link za objavljeni rad koji treba dostaviti na e-mail adresu: bhnovinari@bhnovinari.ba sa naznakom ‘Za konkurs za novinare/ke i blogere/ke’.
Rok za dostavu prijava je 15.02.2019. godine.
Osnovni cilj konkursa je unaprjedjenje znanja novinara i urednika o značaju osiguranja za građane i pravne subjekte, korištenju ispravne terminologije, odnosno otvaranje jedne posebne tematike kojom bi bh. mediji trebali da se bave zbog interesa javnosti.
Najbolja ostvarenja biće nagrađena iznosom od po 1.000 KM na potrošačkoj kartici Raiffeisen banke.