Raspodjela novca od igara na sreću u FBiH: Za zdravstvene projekte 434,5 hiljada KM

0
533
Vlada Federacije BiH održala je sjednicu u Mostaru (Foto: Arhiv)

Vlada Federacije BiH je na današnjoj sjednici u Mostaru odobrila raspodjelu dijela prihoda u iznosu od 434.547,61 KM uplaćenih u Budžet FBiH u 2018. godini, ostvarenih po osnovu naknada za priređivanje igara na sreću. Ova sredstva namijenjena su za finansiranje programa i projekata iz oblasti zdravstva za liječenje i rehabilitaciju teško oboljele djece i mladih, te za organiziranje i promociju dobrovoljnog darivanja krvi.
Na javni poziv, objavljen 3.3.2019. godine, stiglo je 87 prijava, od kojih je Komisija za ocjenu apliciranih projekata u razmatranje uzela 52, a na osnovu bodovanja sačinjena je rang-lista na kojoj se nalaze 32 korisnika.
Dodijeljeni iznosi su u rasponu od 600 KM do 29.700 KM. Iznose veće od 20.000 KM su za predložene projekte i programe dobili Udruženje Srce za djecu koja boluju od raka Sarajevo (29.700 KM), Udruženje PIPOL Tuzla Pobijedimo mRak zauvijek (29.200 KM), Udruženje Mala Sirena Zavidovići (28.485 KM), Udruga dijabetičara Insula Mostar (26.665,21 KM), Udruženje distrofičara Cazin (26.050 KM), Udruženje distrofičara HNK Mostar (25.534 KM), Udruženje distrofičara KS (25.110 KM), Udruženje djece i omladine oboljele od šećerne bolesti u Zeničko-dobojskom kantonu (25.000 KM), Udruženje oboljelih od multiple skleroze u Kantonu Sarajevo (24.480 KM) i Savez distrofičara Federacije BiH (22.050,80 KM).
Federalno ministarstvo zdravstva će, najkasnije u roku od 30 dana, zaključiti pojedinačne ugovore o dodjeli sredstava, koji će sadržavati i odredbu o obavezi korisnika da, najkasnije do 31.12.2019. godine, dostave izvještaje o njihovom namjenskom utrošku.
Federalna vlada je donijela odluke na osnovu kojih su lokalne ceste Zenica – Arnauti – Ribnica – Donji Kakanj (spoj s regionalnom cestom R-466) i Alibegovački most – Šivša – Mlinište – Lovački dom – Bejići – Ularice – Šumski dvor – Makljenovac – Vila (spoj s magistralnom cestom M-17) rasvrstane u regionalne ceste.
Vlada je usvojila izvještaj o izvršenju Budžeta FBiH za prvih devet mjeseci 2019. godine, u kojem je navedeno da su prihodi, primici i finansiranje iznosili 1.738,6 miliona KM, što je 64 posto planiranog. U odnosu na isti period prethodne godine, riječ je o povećanju za 11 posto ili za 167,5 miliona KM. Porast je nastao zbog povrata kapitalnog transfera od 150,2 miliona KM, nakon što je, Odlukom Vlade FBiH od 31.7.2019. godine, zatvoren namjenski projektni račun Federalnog ministarstva prometa i komunikacija za finansiranje kapitalnih infrastrukturnih projekata koji je bio izvan Jedinstvenog računa Tezora.
Danas je prihvaćena informacija o kreditu EBRD-a za realizaciju projekta energetske efikasnosti u javnim objektima u Kantonu Sarajevo, kao osnove za vođenje pregovora, te podržana inicijativu da kreditnim zaduženjem bude osigurano 8 miliona eura za realizaciju ovog projekta. Krajnji dužnik po ovom kreditnom zaduženju je Kanton Sarajevo.
Federalna vlada je usvojila informaciju o planiranju, odobravanju i raspodjeli budžetskih budžetskih sredstava za kazneno-popravne zavode. Stajalište Vlade je da se kazneno-popravni zavodi budu razdvojeni na sedam budžetskih korisnika prilikom planiranja Budžeta za 2021. godinu.