Raste broj zaposlenih u Federaciji BiH

0
358
Porezna uprava Federacije BiH

Porezna uprava FBiH saopćila je da je 26. aprila 2021. godine ukupan broj zaposlenih u Federaciji BiH, prema prebivalištu stanovnika, iznosio 522.257.
Ukoliko se uporede ovi podaci s podacima Porezne uprave FBiH od 19. aprila 2021. godine, kada je broj zaposlenih iznosio 521.397, bilježi se blagi rast od 860.
Detaljnija informacija o broju zaposlenih na dan 26. aprila 2021. godine, prema prebivalištu osiguranika i sjedištu poslodavca razvrstanih po kantonima i općinama, objavljena je na web stranici Porezne uprave FBiH (www.pufbih.ba).