Razumijevanje sna: Kako su se naše navike u vezi sa spavanjem promijenile tokom pandemije

Meksiko je region u kojem je došlo do najveće promjene kod vremena buđenja i odlaska na spavanje. Odlazak na spavanje se promijenio za 11 minuta u prosjeku, dok je buđenje odloženo za 17 minuta

0
1350
Istraživanje efikasnost spavanja korisnika putem aplikacije Samsung Health

Od početka pandemije Covid-19, ljudi širom svijeta više nego ikada prije vode računa o zdravlju i dobrobiti. Veliki dio toga čini veća svijest o zdravstvenim prednostima sna.
Dobar san jača i fizičko i kognitivno zdravlje i pomaže ljudima da bolje izvršavaju zadatke koji zahtijevaju duge periode koncentracije. Naprimjer, kada su odmorni ljudi su i produktivniji, voze sigurnije i misle jasnije.
S obzirom na to da je pandemija uticala na naše svakodnevne navike, korisno je ispitati kako se u svemu tome promijenilo naše spavanje.
Interesantno je pogledati kako su se dužina i efikasnost spavanja promijenile širom svijeta od početka pandemije kroz obrasce spavanja korisnika aplikacije Samsung Health.

Dužina spavanja u odnosu na efikasnost: Zašto je to važno?

Kada je riječ o spavanju, duže trajanje ne znači obavezno i bolji kvalitet. U svrhu ove analize, dužina se odnosi na količinu vremena u krevetu dok pokušavamo da spavamo, dok efikasnost sna mjeri procenat vremena u krevetu koje stvarno provedemo spavajući.
Iako su promjene životnih navika tokom pandemije dovele do toga da ljudi širom svijeta spavaju duže, ne postoji međusobna veza između dužine i efikasnosti sna.

Efikasnost sna se smanjuje kod ljudi starije životne dobi

Zapravo, uprkos tome što ljudi u svim zemljama u prosjeku duže spavaju nego prije pandemije, došlo je do ukupnog pada efikasnosti sna. Pored toga, rezultati zavise i od spola. Iako se i muškarci i žene više odmaraju nego prije pandemije, kod muškaraca je došlo i do većeg porasta dužine spavanja i većeg smanjenja efikasnosti sna nego kod žena.
Životno doba je još jedan faktor koji pruža zanimljive uvide. Iako su sve starosne grupe spavale duže, efikasnost sna se smanjuje kako idemo ka ljudima u starijem životnom dobu. Izuzetak su osobe stare između 20 i 39 godina, kod kojih je došlo do skoka efikasnosti sna. Isto tako, ova starosna grupa je jedina kod koje je došlo do značajnog porasta i dužine i efikasnosti sna.

Kako je pandemija promijenila navike u spavanju po regionima

Istraživanje je dublje analiziralo 16 zemalja u kojima ljudi najviše koriste aplikaciju Samsung Health kako bi se vidjelo na koji način se trendovi navika u spavanju razlikuju po regionima. Iako je u svih 16 zemalja došlo do porasta dužine spavanja – pri čemu su se ljudi u prosjeku budili kasnije nego prije pandemije – uticaj na efikasnost sna se razlikovao.
Evo razlika u globalnim navikama u spavanju po regionima:
• Iako je dužina sna ostala najduža – i prije i poslije pandemije – u Francuskoj je efikasnost sna smanjena.
• Korisnici u Južnoj Koreji su zabilježili jedan od najvećih porasta dužine i efikasnosti sna tokom pandemije, ali su i dalje ostali ispod svjetskog prosjeka.
• U SAD-u je došlo do najvećeg pada efikasnosti sna od svih posmatranih regiona.
• Iako je Njemačka bilježila najbolje rezultate efikasnosti sna na svijetu prije pandemije, od tada je zabilježila jedno od najvećih smanjenja efikasnosti sna.
Argentina je zabilježila najveću efikasnost sna nakon početka pandemije.
• Iako je Indonezija bila region sa najnižom efikasnošću sna prije pandemije, sada je to Vijetnam. Pored toga, od svih 16 posmatranih zemalja, u Indoneziji je došlo do najvećeg porasta efikasnosti sna u odnosu na period prije pandemije.
• U Indoneziji je također zabilježeno odloženo buđenje za 11 minuta u prosjeku od početka pandemije. Ovo je bio i još uvijek je region sa najranijim vremenom buđenja.
Meksiko je region u kojem je došlo do najveće promjene kod vremena buđenja i odlaska na spavanje. Odlazak na spavanje se promijenio za 11 minuta u prosjeku, dok je buđenje odloženo za 17 minuta.

Kako možete poboljšati kvalitet sna

Često se kaže da zdrav san za prosječnu odraslu osobu iznosi 8 sati tokom noći*. Međutim, kako pokazuju rezultati, kvalitet sna može biti važan faktor koji treba uzeti u razmatranje. Praćenje sna je jedan od načina na koje možemo bolje da razumijemo obrasce spavanja kako bismo bolje spavali.

Praćenje sna jedan je od načina boljeg razumijevanja obrasca spavanja kako bismo bolje spavali

Mnogi Galaxy korisnici to čine, pri čemu 50posto korisnika Galaxy Watch satova prate svoj san barem jednomsedmično. Od tog broja, 40 postoto čini više od tri puta sedmično**. Da biste bolje upravljali svojim spavanjem, pogledajte ove savjete za korištenje Galaxy Watch satova i razmislite o njima kako bi vam svaka noć sna donijela što više odmora.
• Pratite svoje obrasce spavanja: Rezultati spavanja vam pružaju detaljne podatke o tome kada ste ušli u dubok san, REM fazu i kako vrijeme spavanja i buđenja varira.
• Bolje razumite kvalitet svog sna: Uz praćenje nivoa kiseonika u krvi i detekciju hrkanja, možete da saznate više o svojim obrascima spavanja, kao i o svom opštem zdravlju.
• Probajte program treninga sna: Uz trening sna, dobijate prilagođen program vodiča za san zasnovan na vašim postojećim navikama, predstavljenim jednim od osam simbola životinja, kako biste bolje razumjeli i poboljšali svoj san.
• Postavite idealno okruženje za spavanje: S obzirom na to da je to gdje spavate jednako važno kao i kako spavate, razmislite o tome da postavite automatska podešavanja kontrole temperature i svjetla u svom domu kako bi okruženje bilo idealno za odmor.

Više informacija možete pronaći na ovom linku
_____________
*Nacionalna fondacija za proučavanje sna preporučuje 7 do 9 sati snanoću za prosječnuodrasluosobu.
** Na osnovu aktivnih korisnika aplikacije Samsung Health nasedmičnomnivousaGalaxy Watch4 i Galaxy Watch5 satovima.