Razvoj rudnika u Varešu: Adriatic Metals sačinio Procjenu utjecaja na okoliš

0
278
Ekološki, društveni i zdravstveni aspekti integrirani su u finalni dizajn Projekta Vareš

Britanska kompanija Adriatic Metals, vlasnica Eastern Mininga koji posjeduje koncesiju za istraživanje i eksploataciju u Bosni i Hercegovini, na Projektu Vareš s dva istražna lokaliteta Veovača i Rupice, gdje se nalaze značajne količine plemenitih metala, sačinila je Procjenu utjecaja na okoliš i društvo (ESIA) u skladu s najboljim međunarodnim praksama.
Objavljivanje ovog dokumenta predstavlja prekretnicu u razvoju polimetalng rudnika Projekta Vareš.
ESIA-u je sačinio Wardell Armstrong International u skladu s provedbenim zahtjevima Ekološke i socijalne politike Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD) iz 2019. godine. Dokument je trenutno, na 60 dana dostupan na internteskoj stranici Adriatic Metalsa https://www.easternmining.ba/esia-information/ radi davanja komentara prije konačne objave.
Podaci u studiji čine sveobuhvatan paket Planova upravljanja okolišem i društvom, koji će usmjeravati aktivnosti kompanije tokom razvoja, eksploatacije i naposljetku stavljanja van pogona polimetalnog rudnika Projekta Vareš.
Paul Cronin, generalni direktor Adriatic Metalsa, potcrtao je kako finaliziranje prve ESIA-e za prirodne resurse u BiH predstavlja značajan korak.
“To potcrtava našu predanost ka primjeni najboljih međunarodnih praksi prema zajednici i okolišu. Nakon što smo, poslije skoro dvije godine, priveli kraju rad na studiji, naši požrtvovani i posvećeni uposlenici mogu započeti s razvojem Projekta Vareš, sigurni da poznaju zahtjeve zajednice i da imaju na raspolaganju sredstva kojima mogu minimizirati, i po potebi, ublažiti uticaje naših operacija”, izjavio je Cronin.
Eric Rasmussen, direktor prirodnih resursa pri Evropskoj banci za obnovu i razvoj (EBRD), naglasio je je da je cilj ESIA-e bio ispunjenje zahtjeva iz Ekološke i socijalne politike EBRD-a iz 2019. godine, koji propisuju upravljanje okolišnim i društvenim uticajima i rizicima u okolini rudnika.
“EBRD je pružao podršku Adriatic Metalsu u sačinjavanju ESIA-e, koja postavlja visok standard za polimetalni rudnik Projekta Vareš, kao i za buduće projekte”, rekao je Rasmussen.
Kompanija je, inače, već ranije završila i odvojeni proces dobijanja lokalnih dozvola, koji je također sadržavao procjenu okolišnih uticaja projekta. Svrha sada objavljene ESIA-e je dokumentiranje postojećih okolišnih i društvenih uvjeta, opisivanje svih predstojećih radova na rudniku, aktivnosti na izgradnji, operacijama i stavljanju van pogona četiri glavne komponente Projekta Vareš. To su podzemni kop Rupice sa pripadajućom nadzemnom infrastrukturom, pogon za preradu Vareš (VPP), skladište jalovine (TSF) te 24,5 kilometara teretnog puta koji spaja pogon za preradu sa Rupicama.
Ekološki, društveni i zdravstveni aspekti ovih područja integrirani su u finalni dizajn Projekta Vareš, izbjegavajući sve velike štetne uticaje. Konačna verzija ESIA-e će uključiti sve komentare po potrebi i svi dokumenti će nakon toga biti dostupni, na engleskom i bosanskom jeziku, na web stranicama kompanije.