Razvojna banka FBiH: Deset banaka na listi za učešće u programima Garancijskog fonda

0
561
Garancijski fond za podršku privredi uspostavljen je pri Razvojnoj banci Federacije BiH

Nakon što je 27. jula ove godine objavljen Javni poziv za iskazivanje interesa komercijalnih banaka za učešće u kreditno-garantnim programima Garancijskog fonda (rok istekao 10. augusta), Razvojna banka Federacije BiH je utvrdila Listu kvalifikovanih komercijalnih banaka za učešće u grancijskim programima.
Na toj listi je deset komercijalnih banaka iz FBiH koje ispunjavaju uslove definisane Uredbom za učešće u kreditno-garantnim programima Garancijskog fonda.
Ukupan iznos koji su banke ponudile je 300 miliona KM. Od toga je UniCredit Bank d.d. Mostar ponudila 80 miliona KM, Raiffeisen Bank d.d. BiH Sarajevo i Intesa SanPaolo banka d.d. BiH Sarajevo po 40 miliona KM, dok su za učešće u kreditno-garantnim programima Garancijskog fonda po 20 miliona KM ponudile Sparkasse Bank d.d. BiH Sarajevo, Sberbank BH d.d. Sarajevo, ProCredit Bank d.d. Sarajevo, NLB banka d.d. Sarajevo, ASA banka d.d. Sarajevo, Addiko Bank d.d. Sarajevo i Union banka d.d. Sarajevo.
Podsjetimo, nakon što su 17. jula u Vladi FBiH potpisani ugovori o funkcionisanju Garancijskog fonda, v.d. predsjednika Uprave Razvojne banke FBiH Semir Fejzić izjavio je da Garancijski fond neće moći riješiti sve probleme u privredi Federacije BiH, ali da predstavlja iskorak u kojem Vlada FBiH preuzima 50 posto rizika s komercijanim bankama kako ne bi došlo do zastoja u kreditiranju i investiranju.
Dodao je da će kroz taj program privrednicima putem komercijalnih banaka biti dostupna sredstva za tekuću likvidnost, održavanje proizvodnje i broja zaposlenih, te za završetak započetih investicija i novo zapošljavanje.
Stvarni troškovi administriranja i upravljanja Garancijskim fondom će biti pokrivani iz prihoda koje Razvojna banka ostvaruje iz komisionih poslova koje obavlja uime i za račun Vlade FBiH.