RBI: Konsolidovana dobit u prvih devet mjeseci porasla 76%, na 1.055 miliona eura

Neto prihod po kamati porastao je 9 procenata u odnosu na prethodni kvartal, a neto prihod po naknadama i provizijama porastao je 8 procenata na 538 miliona eura

0
493
Johann Strobl, generalni direktor RBI: Zadovoljni smo rezultatima ostvarenim u prvoj polovini 2022.

Nakon recesije uzrokovane pandemijom Covid-19 u prethodnoj godini, tekuću finansijsku godinu obilježio je ekonomski oporavak. Konsolidovana dobit Raiffeisen Bank International (RBI) za prvih devet mjeseci 2021. godine povećana je za 76 procenata u odnosu na prošlu godinu, na 1.055 miliona eura.
Vanredna skupština dioničara RBI-a zakazana je za 10. novembar kako bi se glasalo o predloženoj dodatnoj dividendi od 0,75 eura po dionici.
“Jako smo zadovoljni rezultatima ostvarenim u prvih devet mjeseci. Značajno smo povećali našu konsolidovanu dobit u poređenju s prošlom godinom i uspješno smo okončali akviziciju češke Equa banke. Ekonomski rast na našim tržištima daje nam vjetar u leđa, tako da smo optimistični vezano za ostatak godine i 2022. godinu”, izjavio je Johann Strobl, generalni direktor RBI-a.
Povećanje obima poslovanja omogućilo je stabilizaciju bančinih neto prihoda po kamati, koji je bio pogođen smanjenjem ključnih kamatnih stopa i devalvacijama valuta. Nedavna povećanja kamata na tržištu u velikom broju zemalja grupacije već su rezultirala povećanjem neto prihoda po kamati u odnosu na prethodni kvartal. Neto prihod po kamati i naknadama također se vratio na nivo prije pandemije s povećanjem od 16 procenata. Ovo povećanje konsolidovane dobiti uzrokovano je i znatno nižim rezervisanjima po kreditnim gubicima u iznosu od 152 miliona eura, što je manje za 345 miliona eura u odnosu na isti period prošle godine.

Povećanje operativnog prihoda

Operativni prihod RBI je povećan za 2,3 procenta na 4.096 miliona eura u odnosu na prethodnu godinu. Neto prihod po kamati smanjen je za 31 milion eura na 2.445 miliona eura zbog okruženja obilježenog niskim kamatnim stopama na velikom broju tržišta grupacije i devalvacijama valuta. Uprkos devalvaciji valuta u Istočnoj Evropi, neto prihod po naknadama i kamatama povećan je za 198 miliona eura na 1.470 miliona eura, uglavnom zbog povećanog obima transakcija tokom izvještajnog perioda u kliringu, poravnanju i plaćanjima i u deviznom poslovanju, nakon ograničenja uzrokovanih pandemijom Covid-19 u prethodnoj godini.
Uprkos deprecijaciji valuta, opći administrativni troškovi su porasli za 2 procenta u odnosu na isti period prošle godine, ili za 49 miliona eura na 2.185 miliona eura.

Pad gubitaka po rezervisanjima za finansijska sredstva

Gubici po rezervisanjima za finansijska sredstva u iznosu od 152 miliona eura su priznati u ovom izvještajnom periodu, u odnosu na 497 miliona eura koliko su iznosili u periodu prethodne godine.
Koeficijent NPE je smanjen za 0,2 procentna poena na 1,6 procenata zbog povećanja depozita kod centralnih banaka i većih obima kreditiranja. Koeficijent pokrivenosti NPE porastao je za 0,7 procentnih poena na 62,2 procenta.
Uključujući rezultate trećeg kvartala, (potpuno ispunjeni) koeficijenti kapitala su sljedeći: Koeficijent CET1 13,2 procenta, koeficijent Tier 1 15,0 procenata i koeficijent ukupnog kapitala 17,7 procenata.

Rezultati na nivou kvartala

Konsolidovana dobit RBI je porasla za 12 procenata ili za 47 miliona eura na 443 miliona u odnosu na prethodni kvartal. Veliki dio ovog povećanja može se pripisati rastu operativnog prihoda za 73 miliona eura, uglavnom zbog većeg neto prihoda po kamati i neto prihoda po naknadama i provizijama.
Opći administrativni troškovi porasli su za 23 miliona eura u odnosu na prethodni kvartal na 758 miliona eura.
Gubici po rezervisanjima po finansijskoj aktivi povećani su za 11 miliona eura na 42 miliona eura u poređenju sa prethodnim kvartalom.

Prognoza

RBI očekuje rast kredita za oko 11 pocenata (isključujući Equa banku) u 2021. godini. Očekuje se da koeficijent rezervisanja za finansijsku 2022. godinu bude oko 40 baznih poena.
RBI i dalje ima za cilj postići koeficijent trošak/prihod od oko 55 procenata. RBI očekuje dodatno poboljšanje konsolidovanog povrata na kapital u 2022. godini, uz srednjoročni cilj od 11 procenata.
RBI potvrđuje srednjoročni ciljani koeficijent CET1 od oko 13 procenata. Na osnovu ovog cilja, RBI namjerava distribuirati između 20 i 50 procenata konsolidovane dobiti.