RBI: Konsolidovana dobit u prvom kvartalu porasla 22%, na 216 miliona eura

Neto prihodi od naknada i provizija su se skoro u potpunosti oporavili uprkos slabijem deviznom kursu i produženim zatvaranjima

0
463
Johann Strobl, generalni direktor RBI: Zadovoljni smo rezultatima ostvarenim u prvoj polovini 2022.

Konsolidovana dobit Raiffeisen Bank International (RBI) je poboljšana za više od petine i iznosi 216 miliona eura u prvom kvartalu 2021., uprkos tekućim nepovoljnim okolnostima zbog dominacije pandemije Covid-19 i njenih uticaja na ekonomsko okruženje RBI-a.
Ovo je jasno vidljivo i u promjenama vezanim za vrijednosti valuta, sa značajnim pritiskom devalvacije na brojne valute SIE u finansijskoj 2020. godini, uprkos činjenici da su prva tri mjeseca 2021. donijela trend primjetnog porasta vrijednosti valuta. Dodatni faktori koji su uticali na konsolidovanu dobit bili su: konstantno niske kamatne stope, smanjena potražnja za kreditima i bankarskim uslugama zbog ekonomske situacije, kao i višak likvidnosti u grupaciji.
“Zadovoljni smo dešavanjima u prvom kvartalu. Potražnja za kreditima je povećana u martu. Zahvaljujući napretku u smislu vakcinacije, osjeća se pozitivno raspoloženje. Ekonomski oporavak je vidljiv i bit će održiv u naredne dvije godine”, izjavio je Johann Strobl, generalni direktor RBI.

Izvor: Raiffeisen Bank International

Opšti administrativni troškovi u padu

Operativni prihod je opao za 11 procenata u odnosu na prethodnu godinu i iznosi 1.259 miliona eura, pri čemu je neto kamatni prihod opao za 13 procenata na 767 miliona eura što je rezultat umanjenja kamatnih stopa na brojnim tržištima grupacije te devalvacije valuta, posebno u Rusiji i Ukrajini.
Neto prihodi od naknada i provizija su smanjeni za 3 procenta i iznose 434 miliona eura, uglavnom zbog manjih obima koji su rezultat Covid-19 pandemije i devalvacije valuta.
Opšti administrativni troškovi su manji za 5 procenata u odnosu na prethodnu godinu i iznose 692 miliona eura pri čemu su promjene vrijednosti valuta rezultirale smanjenjem od 35 miliona eura.

Pad gubitaka po rezervisanjima za finansijska sredstva

Gubici po rezervisanjima za finansijska sredstva u iznosu od 79 miliona eura su priznati u ovom izvještajnom periodu te skoro prepolovljeni u odnosu na 153 miliona eura koliko su iznosili u istom periodu prethodne godine.
NPE koeficijent je neznatno reduciran na 1,8 procenata uz smanjenje od 0,1 procentni poen na kraju godine, uglavnom zbog rasta depozita u centralnim bankama, dok je koeficijent pokrivenosti NPE manji za 0,3 procentna poena i iznosi 61,2 procenta.
Uključujući rezultate prvog kvartala (potpuno ispunjeni) koeficijenti kapitala su sljedeći: CET1 koeficijent 13,6 procenata, tier 1 koeficijent 15,6 procenata te koeficijent ukupnog kapitala 18,1 procenat.

Kvartalni rezultati

U poređenju sa četvrtim kvartalom 2020., operativni prihod je povećan za 12 miliona eura na 1.259 miliona eura u prvom kvartalu 2021.
Opšti administrativni troškovi su opali za 85 miliona eura u odnosu na prethodni kvartal i iznose 692 miliona eura, prvenstveno zbog sezonskih efekata.
Gubici po osnovu umanjenja vrijednosti finansijske imovine su iznosili 79 miliona eura u prvom kvartalu 2021. nakon 133 miliona eura u četvrtom kvartalu 2020.
U izvještajnom periodu, konsolidovana dobit je porasla za 11 miliona eura i iznosi 216 miliona eura.

Prognoza

RBI očekuje umjereni rast kredita u prvoj polovini 2021. koji će se ubrzati u drugoj polovini godine.
Prema trenutnim očekivanjima, koeficijent rezervisanja za finansijsku 2021. trebao bi biti oko 75 baznih poena, obzirom na istek moratorija i programa podrške vlada.
RBI ostaje pri koeficijentu trošak/prihod od oko 55 procenata – moguće već u 2022. godini u zavisnosti od brzine oporavka.
Očekuje se poboljšanje konsolidovanog povrata na kapital u 2021. godini, uz srednjoročni cilj od 11 procenata, a RBI u procjenama potvrđuje da njihov srednjoročni ciljani koeficijent CET1 iznosi oko 13 procenata. Na osnovu ovog cilja, namjeravaju distribuirati između 20 i 50 procenata konsolidovane dobiti.

Više informacija možete vidjeti ovdje