RBI: Konsolidovana dobit u prvom polugodištu porasla 28,7%, na 756 miliona eura

Dobit poslije oporezivanja veća za 25,0 procenata i ima vrijednost od 820 miliona eura (prvo polugodište 2017. godine: 656 miliona eura)

0
1124
Johann Strobl, generalni direktor RBI: Zadovoljni smo rezultatima ostvarenim u prvoj polovini 2022.

U prvom polugodištu 2018. godine, Raiffeisen Bank International AG (RBI) ostvarila je konsolidovanu dobit od 756 miliona eura.
“Veoma smo zadovoljni našim polugodišnjim rezultatima, posebno imajući u vidu činjenicu da je očekivani gubitak od prodaje Raiffeisen Bank Polska već uključen u drugi kvartal”, izjavio je Johann Strobl, generalni direktor RBI-a te dodao da je RBI na održivoj stazi rasta.
Prihod iz redovnog poslovanja porastao je za 5 procenata na godišnjoj osnovi ili za 119 miliona eura, te iznosi 2.669 miliona eura. Neto prihod od kamate povećan je za 4 procenta na 1.663 miliona eura, na osnovu poboljšanja od 5 baznih poena u neto kamatnoj marži te iznosi 2,48 procenata.
Opći administrativni troškovi manji su za 9 miliona eura u odnosu na prošlu godinu i iznose 1.494 miliona eura. Usljed poboljšanja od 2,9 procentnih poena koeficijent trošak/prihod dostigao je vrijednost od 56,0 procenata.
U ovom izvještajnom periodu došlo je do neto otpuštanja rezervisanja u iznosu od 83 miliona eura za potencijalne gubitke po osnovu finansijskih sredstava, gdje su potencijalni gubici po osnovu finansijskih sredstava od 100 miliona eura bili potrebni u istom periodu prošle godine. Ovaj pozitivni razvoj rezultat je dobrog makroekonomskog okruženja kad je riječ o prilivima i uspješnim naplatama potraživanja od ukupno 361 milion eura.
Ovo poboljšanje koeficijenta problematičnih kredita nastavljeno je i u 2018. godini; od početka godine dodatno je smanjen za 0,9 procentnih poena na 4,8 procenata s krajem juna. Usljed rasta od 6,5 procentnih poena, koeficijent pokrivenosti problematičnih kredita dostigao je vrijednost od 73,5 procenata.

Prognoza

“Budući da se pozitivan trend u pogledu troškova rizika nastavlja u drugoj polovini godine, prilagodili smo tome našu prognozu,” dodao je je Strobl.
RBI će težiti da poveća obim plasiranih kredita uz prosječni godišnji procentualni rast u okviru srednjih jednocifrenih vrijednosti.
Očekuje se da će gubici zbog umanjenja vrijednosti po osnovu finansijskih sredstava (troškovi rizika) u 2018. godini biti ispod nivoa iz 2017. godine.
RBI predviđa dalje smanjenje koeficijenta problematičnih kredita na srednjoročnoj osnovi. Banka ima cilj da postigne koeficijent trošak/prihod ispod 55 procenata na srednjoročnoj osnovi.
U narednim godinama, cilj RBI-a je konsolidovani povrat na kapital od oko 11 procenata. Na osnovu ovog cilja, RBI namjerava podijeliti između 20 i 50 procenata (koeficijent isplate dividende) konsolidovane dobiti.
Prodaja osnovnog bankarskog poslovanja u Poljskoj nije prikazana u ciljevima u ovoj Prognozi.
_______________
Napomena: Novi računovodstveni standard u pogledu finansijskih instrumenata (MSFI 9) stupio je na snagu 1. januara 2018. godine. Pored toga što je usvojila ovaj standard, RBI je također izmijenila i izgled svojih finansijskih izvještaja radi harmonizacije i sa standardima finansijskog izvještavanja (FINREP) Evropskog bankarskog regulatora (EBA). Usvajanje ovih standarda značilo je usklađivanje podataka uporedivog perioda sa uporedivim datumom izvještavanja.