RBI: Konsolidovana polugodišnja dobit 368 miliona eura pod negativnim uticajem Covid-19

Uticaj krize ogleda se u troškovima kreditnog rizika te moratorijima na plaćanje i rezervisanjima za investicije i goodwill

0
829
Johann Strobl, generalni direktor RBI: Zadovoljni smo rezultatima ostvarenim u prvoj polovini 2022.

Raiffeisen Bank International AG (RBI) je u prvom polugodištu 2020. ostvarila konsolidovanu dobit od 368 miliona eura koja je smanjena za 203 miliona eura u odnosu na prethodnu godinu.
Ovaj rezultat uzrokovan je negativnim uticajem direktnih i indirektnih efekata Covid-19 krize. Uticaj krize ogleda se u troškovima kreditnog rizika te moratorijima na plaćanje i rezervisanjima za investicije i goodwill.
“RBI je u solidnoj situaciji. Imamo dobru kapitalnu osnovu i snažnu poziciju likvidnosti. Nismo mijenjali našu prognozu. Očekujemo srednju jednocifrenu brojku kada je u pitanju povrat na osnovni kapital RBI-a“, izjavio je Johann Strobl, generalni direktor RBI-a.
Opšti administrativni troškovi su manji za 23 miliona eura na godišnjoj osnovi i iznose 1.474 miliona eura. Koeficijent trošak/prihod opao je za 5,0 procentnih poena na 54,8 procenata.

Recesija se najviše ogleda u gubicima po rezervisanjima

Recesija uzrokovana pandemijom Covid-19 se najviše ogleda u troškovima rezervisanja za finansijsku aktivu, koji su dostigli 312 miliona eura u usporedbi sa veoma skromnim nivoom od 12 miliona eura prošle godine.
NPE koeficijent iznosi 1,9 procenata i opao je za 0,2 procenta u odnosu na prethodnu godinu, uglavnom zahvaljujući povećanom obimu kreditiranja. Koeficijent pokrivenosti NPE poboljšan je za 2,4 procentna poena na 63,3 procenta.
Koeficijent CET1 iznosi 13,2 procenta na potpuno ispunjenoj osnovi (svaki) i uzevši u obzir polugodišnji rezultat, koeficijent osnovnog kapitala je 14,6 procenata, a koeficijent ukupnog kapitala iznosi 17,5 procenata.

Kvartalno poređenje

“Nakon zadovoljavajućeg razvoja prihoda u prvom kvartalu, došlo je do značajnog pada u drugom kvartalu zbog uvođenja karantina. U međuvremenu, primjećujemo oporavak ekonomskih aktivnosti u raznim područjima,” dodao je Strobl.
Neto kamatni prihod opao je za 57 miliona eura u odnosu na prethodni kvartal na 825 miliona eura. Neto kamatna marža opala je za 22 bazna poena na 2,21 procenat, uglavnom kao rezultat negativnog razvoja marže u velikom broju zemalja Grupacije zbog umanjenja stope uzrokovanog Covid-19.
Opšti administrativni troškovi su manji za 36 miliona eura u odnosu na prethodni kvartal i iznose 719 miliona eura.
Gubici po osnovu rezervisanja za finansijska sredstva iznosili su 5 miliona eura iznad nivoa prethodnog kvartala od 158 miliona eura.
Konsolidovana dobit koja je iznosila 192 miliona eura je za 15 miliona eura veća u odnosu na prethodni kvartal. S druge strane, operativni rezultat je opao za 83 miliona eura zahvaljujući značajnom smanjenju osnovnih prihoda.

Prognoza

Raiffeisen Bank International očekuje umjereni rast kredita u 2020. Trenutno se očekuje da će koeficijent rezervisanja za finansijsku 2020. biti oko 75 baznih poena, ovisno o dužini i težini poremećaja.
Iz RBI navode da im je cilj postići koeficijent trošak/prihod od oko 55 procenata u srednjeročnom periodu, a konsolidovani povrat na kapital od oko 11 procenata u srednjem roku.
“Trenutno, a na osnovu naših najboljih procjena, očekujemo da će u 2020. konsolidovani povrat na kapital biti u srednjim jednocifrenim vrijednostima. Potvrđujemo da je naš srednjoročni cilj CET1 koeficijent od oko 13 procenata. Na osnovu ovog cilja, namjeravamo distribuirati između 20 i 50 procenata konsolidovane dobiti“, navode iz RBI.