RBI u prva tri kvartala ostvarila konsolidovanu dobit od 1.173 miliona eura

Dobit poslije oporezivanja uvećana je za 25,7 procenata na 1.271 milion eura (u prvih devet mjeseci2017. godine: 1.012 miliona eura)

0
1005
Johann Strobl, generalni direktor RBI: Zadovoljni smo rezultatima ostvarenim u prvoj polovini 2022.

Raiffeisen Bank International AG (RBI) je ostvarila konsolidovanu dobit od 1.173 miliona eura u prva tri kvartala 2018. što je porast za 28,9 procenata u odnosu na prvih devet mjeseci prošle godine kada je ta dobit iznosila 910 miliona eura.
“Zadovoljan sam rezultatima u prvih devet mjeseci ove godine. Glavni pokretač ovih veoma dobrih rezultata je razvoj troškova rizika. Trend zarade je također zadovoljavajući. Povećali smo neto prihod od kamata za gotovo pet procenata u poređenju sa prethodnom godinom u veoma složenom okruženju kada su u pitanju kamatne stope”, rekao je Johann Strobl, direktor RBI-a.
Prihod iz redovnog poslovanja porastao je za 5 procenata na godišnjoj osnovi ili za 182 miliona eura, na 4.003 miliona eura. Neto prihod od kamate porastao je za 5 procenata na 2.519 miliona eura, zahvaljujući povećanju kamatonosne aktive Grupacije od 3 procenta.
Opći administrativni troškovi zabilježili su umjereni rast od 16 miliona eura na godišnjoj osnovi na 2.228 miliona eura. Koeficijent trošak/prihod poboljšan je za 2,2 procentna poena na 55,7 procenata.
“Imali smo dobar start u četvrtom kvartalu i uspješno smo okončali značajan projekat prodajom osnovnog bankarskog poslovanja Raiffeisen Bank Polska”, rekao je Strobl.
Došlo je do neto otpuštanja gubitaka po rezervisanjima za finansijska sredstva od 56 miliona eura u izvještajnom periodu, dok su u istom periodu prošle godine gubici po rezervisanjima za finansijska sredstva iznosili 191 milion eura. Ovaj pozitivni trend posljedica je dobre makroekonomske klime kad je riječ o prilivima i uspješne naplate potraživanja od ukupno 416 miliona eura.
Nastavljeno je poboljšanje koeficijenta nekvalitetnih kredita; od početka godine dodatno je smanjen za 1,2 procentnih poena na 4,4 procenta s krajem septembra. Koeficijent pokrivenosti nekvalitetnih kredita dodatno je porastao za 7,9 procentnih poena na 75,0 procenata, prvenstveno zbog prodaje kredita sa visoko kvalitetnim kolateralima i početka primjene MSFI 9.

Prognoza

RBI će težiti da poveća obim plasiranih kredita uz prosječni godišnji procentualni rast u okviru srednjih jednocifrenih vrijednosti, saopćeno je.
Očekuje se da će gubici po rezervisanjima za finansijska sredstva (troškovi rizika) u 2018. godini biti ispod nivoa iz 2017. godine.
RBI predviđa dalje smanjenje koeficijenta nekvalitetnih kredita (NPL) na srednjoročnoj osnovi. Banka ima cilj da postigne koeficijent trošak/prihod ispod 55 procenata na srednjoročnoj osnovi.
U narednim godinama, cilj RBI-a je konsolidovani povrat na kapital od oko 11 procenata.
Na srednjoročnoj osnovi, Banka namjerava postići koeficijent CET1 od oko 13 procenata nakon isplate dividende. Na osnovu ovog cilja, RBI namjerava distribuirati između 20 i 50 procenata (koeficijent isplate dividende) konsolidovane dobiti.