RCF raspisao Treći poziv za finansiranje projekata u obrazovanju

0
207
Zainteresirani za Treći poziv RCF-a mogu se prijaviti najkasnije do 7. jula 2023. godine

Regionalni Challenge Fond (RCF) raspisao je Treći poziv za podnošenje Izjava o zainteresovanosti i pozvao zainteresovane konzorcije obrazovnih ustanova i kompanija iz svih ekonomija Zapadnog Balkana 6 i svih privrednih sektora, koji su posvećeni zajedničkoj implementaciji programa kooperativne obuke, da se prijave do 7. jula 2023. godine.
Izjave zainteresovanosti mogu podnijeti konzorciji formirani od institucija za strukovno osposobljavanje i najmanje dva preduzeća, koji se zajednički bave pružanjem kooperativnog strukovnog obrazovanja i obuke.
Više informacija o podobnosti aplikanata i procedurama prijave možete pronaći u Smjernicama za Treći poziv za iskazivanje interesa koje su dostupne ovdje. Raspored postojećih online info sesija po zemljama možete pronaći ovdje.
Njemačko Savezno ministarstvo za ekonomsku saradnju i razvoj izdvojilo je 64,43 miliona eura za RCF, a Vlada Švicarske, koju predstavlja Švicarska agencija za razvoj i saradnju (SDC), sufinansirala je dodatnih 9,7 miliona švicarskih franaka. Sredstva su povjerena Njemačkoj razvojnoj banci (KfW), a projekat realizuje Komorski investicioni forum Zapadnog Balkana 6 (WB6-CIF), zajednička inicijativa privrednih komora iz regiona.
Prvi i drugi krug prijava privukao je više od 300 Izjava o zainteresovanosti iz svih šest zemalja Zapadnog Balkana 6. Proces selekcije rezultirao je odabirom 63 projekta za finansiranje, uz izdvajanje približno 27 miliona eura za opremanje i unapređenje infrastrukture ustanova za strukovno obrazovanje, kao i obuke učesnika programa kooperativnog obrazovanja.
Aktuelni Treći poziv promovisan je na godišnjoj regionalnoj konferenciji Regionalnog Challenge Fonda 30. maja, na kojoj se razgovaralo o najnovijim trendovima i izazovima u razvoju ljudskog kapitala na Zapadnom Balkanu, kao i o temama kao što su privlačenje studenata-polaznika kooperativnog strukovnog obrazovanja, kao i samim programima strukovnog obrazovanja, inovacijama i digitalizaciji u strukovnom obrazovanju i ozelenjavanje strukovnog obrazovanja za zelena radna mjesta.
“Vjerujemo da ćemo s projektom Regionalnog Challenge Fonda moći da pronađemo efikasan način da poboljšamo uslove za strukovno obrazovanje i ponudimo pravedne mogućnosti zapošljavanja mladim ljudima iz regiona, posebno mladim ženama, da uzmu svoju budućnost u svoje ruke”, navela je tokom Godišnje regionalne konferencije Heike Backofen-Warnecke, voditeljica Odsjeka za Jugoistočnu, Istočnu Evropu i Južni Kavkaz u njemačkom Federalnom ministarstvu za ekonomsku saradnju i razvoj (BMZ).