Readmisija: Potpisan 600.000 eura vrijedan sporazum između BiH i Njemačke

Efikasan sistem prihvata readmisiranih osoba garancija je očuvanja bezviznog režima za državljane BiH

0
412
Zamjenik ministra Dževad Mahmutović potpisao 600.000 eura vrijedan sporazum

Zamjenik ministra za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine Dževad Mahmutović i potpredsjednica Ureda za migracije i izbjeglice Savezne Republike Njemačke Andrea Schumacher danas su tokom video konferencije potpisali Sporazum o provedbi projekta ‘Podrška sistemu prihvata i integracije državljana BiH koji se vraćaju po osnovu sporazuma o readmisiji’.
Ovaj sporazum, vrijedan 600.000 eura, je od velikog značaja za ispunjavanje međunarodnih obaveza Bosne i Hercegovine u cilju uspostave funkcionalnog i održivog sistema prihvata i integracije državljana BiH koji se vraćaju u našu zemlju po osnovu sporazuma o readmisiji.
Upravo je ispunjavanje ove obaveze bilo jedno od ključnih uvjeta za liberalizaciju viznog režima za državljane BiH pri ulasku u zemlje Evropske unije te njegova efikasnost i održivost jedan je od uslova evropskih integracija naše zemlje.
Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH je, uz finansijsku podršku donatora, značajno odmaklo u realizaciji postavljenih ciljeva formiranjem Readmisionog centra, osiguranjem privremenog smještaja readmisiranim osobama, u sklopu čega je sanirano i opremljeno 45 stambenih jedinica, te je formiralo lokalne readmisione timove i/ili povjerenike u 30 gradova i općina, imenovalo kantonalne koordinatore…
Provedbom ovog projekta planirano je, u saradnji sa nadležnim entitetskim i kantonalnim institucijama, uključenje svih lokalnih zajednica u BiH u sistem prihvata i integracije bh. državljana koji se vraćaju u BiH po osnovu sporazuma o readmisiji, a što je svojevrsna garancija očuvanja bezviznog režima za građane BiH pri ulasku u EU, ali i odgovoran pristup spram obaveza od čije realizacije ovisi dalji napredak naše zemlje ka članstvu u Uniji, saopćeno je iz Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH.